Δήμος Καλλιθέας: Προσλήψεις γιατρών για την κάλυψη αναγκών του δήμου

0

Πρόθεση του Δήμου Καλλιθέας να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής μέριμνας σε ευπαθείς καιευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δημοτών στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας που εφαρμόζει ο Δήμος στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας.

Προσλήψεις τριών ατόμων

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας ΠΕ Ιατρών-Παιδίατρος, ένας ΠΕ Ιατρών–Καρδιολόγος και ένας ΠΕ Ιατρών-Παθολόγος για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από την Τετάρτη 16/02/2022 έως και την Παρασκευή 25/02/2022 και ώρα 23:59.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματός και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ β) το έντυπο της αίτησης και γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καλλιθέας.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων

Αφού γίνει επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα κατάλληλα δικαιολογητικά θα αποκλεισθούν από τη διαδικασία.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων τουΔημαρχείου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών(3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ