Την προστασία και ανάδειξη των τειχών της Ακρόπολης, στη βάση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αρχών, που περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων στο μνημείο, προωθεί το ΥΠΠΟ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Επεμβάσεων συνολικής διαχείρισης των τειχών της Ακρόπολης αποτελεί ζητούμενο πολλών χρόνων για την προστασία του μνημείου, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για τις απαιτούμενες επεμβάσεις στα περιμετρικά τείχη.

Με το Στρατηγικό Σχέδιο Επεμβάσεων αποσαφηνίζονται οι αναγκαίες επεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και συναξιολογώντας τις διατηρούμενες ιστορικές φάσεις, την επικινδυνότητα σε όρους δομικής ευστάθειας κάθε περιοχής των τειχών και την κατάσταση διατήρησης των λίθων. Σε κάθε επέμβαση λαμβάνεται υπόψη, αφού διερευνηθεί με κατάλληλες μεθόδους, η ύπαρξη αρχαίων γλυπτών και αξιόλογων δομικών μελών.

Τι περιλαμβάνει

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει ένα γενικό περίγραμμα των ιστορικών φάσεων των τειχών και των νεώτερων επεμβάσεων. Παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο και η οικοδομική ιστορία του μνημείου, ανά πλευρά και ιστορική περίοδο. Αξιολογούνται οι φάσεις από ιστορική αρχαιολογική, καλλιτεχνική, αισθητική και συμβολική άποψη.

Ως προς τα δομικά προβλήματα, αναφέρονται εγγενή προβλήματα της κατασκευής, αναλύεται και αξιολογείται εν γένει η παθολογία του φορέα. Ως προς τα ζητήματα αρχαιολογικής ανάδειξης, περιλαμβάνεται η δημιουργία αρχαιολογικών διαδρομών με σημείο αναφοράς τα τείχη. Για την περιοχή των κλιτύων προβλέπεται η πλήρης ανασύσταση του περιπάτου, σε φάσεις.

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τη μελέτη εφαρμογής της γεωτεχνικής-στατικής μελέτης των περιμετρικών τειχών και του βραχώδους υποβάθρου τους, σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας. Η μελέτη εξέτασε την ευστάθεια σε επτά διακεκριμένες περιοχές, αξιολογώντας τον βαθμό επικινδυνότητας. Οι επεμβάσεις στα τείχη προγραμματίζονται σε συνδυασμό με τις εργασίες στερέωσης των βραχωδών πρανών, καθώς και τις λοιπές εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου.

Το 1834 αποφασίστηκε η απομάκρυνση των τειχών «δίχως αρχαιολογική ή ιστορική αξία» και ξεκίνησαν οι συστηματικές εργασίες καθαίρεσης των μεσαιωνικών και οθωμανικών φάσεων. Εργασίες στερέωσης πραγματοποιήθηκαν το πρώτο ήμισυ του 20ου αι. από τον Μπαλάνο (1899-1938) και τον Ορλάνδο (1947-1949), με στόχο πρωτίστως την αντιμετώπιση δομικών και στατικών προβλημάτων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here