Σε συνέχεια της απόφασης ένταξης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)»

με Κωδικό ΟΠΣ 5161697, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ως δικαιούχος, προτίθεται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου, με κωδικό «16» και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης της υλοποίησης της πράξης “Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων) με κωδικό ΟΠΣ 5161697 (επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here