Ποια Κέντρα αφορά η ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης
“Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που σήμερα ξεκινάμε την πρώτη χρηματοδότηση ύψους 43.644.609 μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την επέκταση και αναβάθμιση 5 ερευνητικών κέντρων και ενός τεχνολογικού φορέα της χώρας”, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Με το ποσό των 43.644.609,4 ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας που διοχετεύονται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενισχύονται το 2023 πέντε Ερευνητικά Κέντρα και ένας Τεχνολογικός Φορέας.
«Συνολικά η χρηματοδότηση για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ», δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας.
Το έργο που έχει ενταχθεί στο ΤΑΑ αφορά στην α) αναβάθμιση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, β) νέα έργα υποδομής καθώς και γ) στην προμήθεια καινούργιου υπερσύγχρονου εξοπλισμού για τους εξής φορείς:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
“Έξι δεκαετίες ερευνητικής παράδοσης”
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που θεραπεύει τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στη διάρκεια των 60 χρόνων λειτουργίας του, το ΕΚΚΕ:
1.Διεξάγει κοινωνική έρευνα σε διαχρονικά και επίκαιρα γνωστικά πεδία με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.
2.Έχει δημιουργήσει ερευνητική παράδοση σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική, η πολιτική κοινωνιολογία και η εκλογική γεωγραφία, η κοινωνική γεωγραφία και η κοινωνική ανθρωπολογία.
3.Υποστηρίζει την Πολιτεία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με έρευνες, μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης προσανατολισμένες στην έγκαιρη ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.
4.Διατηρεί και διαρκώς διευρύνει διεθνείς συνεργασίες με συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα, σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα εμπειρογνωμόνων.
5.Διατηρεί μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες κοινωνικών επιστημών της χώρας, η οποία από το 1959 υποστηρίζει και προωθεί το ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ και εν γένει των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα.
6.Δραστηριοποιείται στις έντυπες και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακές εκδόσεις οι οποίες αποτυπώνουν ερευνητικές προσεγγίσεις και αναλύσεις όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 7.Σημαντικός αριθμός των εκδόσεων του ΕΚΚΕ χρησιμοποιείται ως διδακτική υλη στα ΑΕΙ της χώρας.
8.Εκδίδει ανελλιπώς την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, που αποτελεί το μακροβιότερο περιοδικό κοινωνικών επιστημών με τυφλή αξιολόγηση στην Ελλάδα.
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών έχει στόχο να φέρει εις πέρας επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες και πειραματική ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή των παραγόμενων αποτελεσμάτων, ειδικότερα στα πεδία της μελέτης και της προστασίας της υδρόσφαιρας, τους οργανισμούς της, την αλληλεπίδρασή της με την ατμόσφαιρα, τις ακτές και το βυθό της θάλασσας, τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν και ρυθμίζουν τα προαναφερθέντα συστήματα με:
1.Την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών.
2.Τη στήριξη της λήψης αποφάσεων όσο αφορά στο γενικό κοινό, την οικονομία και τον πολιτισμό.
3.Η οικονομική εκμετάλλευση είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και/ή από τους εργαζομένους του ή από τρίτους.
Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. :
-Σχεδιάζει και φέρει εις πέρας επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα, projects και επεξεργάζεται σχετικές ερευνητικές μελέτες.
-Προωθεί την ανάπτυξη των σχέσεων και των συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, AEI και σχετικά εθνικά και διεθνή Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως επίσης νομικά και φυσικά πρόσωπα.
-Προωθεί την επιστημονική εξειδίκευση στα προαναφερθέντα.
-Συμβάλει στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και στη γενική γνώση του κοινού.
-Παρέχει επιστημονική και τεχνολογική πληροφορία μέσω του κατάλληλου ιστότοπου.
-Παρέχει προϊόντα και προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.
-Αντιπροσωπεύει την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς με σχετικές δράσεις.
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Το Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι το πιο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 2004. Στεγάζεται σε ένα μοντέρνο οικοδομικό σύμπλεγμα κτιρίων 32.000 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται 3 χλμ από το κέντρο της Αθήνας.
Η θεμελιώδης αρχή πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το ΙΙΒΕΑΑ είναι ο συνδυασμός της βασικής έρευνας με την κλινική έρευνα, ο οποίος προσφέρει την ιδεώδη βάση για την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της βασικής βιολογικής έρευνας σε ιατρικές εφαρμογές, δηλαδή για την ανάπτυξη της λεγομένης «μεταφραστικής έρευνας» (translational research). Το ΙΙΒΕΑΑ είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από πρώτα Ευρωπαϊκά κέντρα Μεταφραστικής Έρευνας.
Ο κύριος στόχος του ΙΙΒΕΑΑ είναι η επίτευξη Αριστείας στις βιοϊατρικές επιστήμες μέσω της απασχόλησης και συνεργασίας ερευνητών οι οποιοι διεξάγουν προηγμένη βασική και μεταφραστική έρευνα, καθώς και μέσω της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων στους οποίους προσφέρονται όλες οι δυνατότητες που μπορεί να παρέχει ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιστημονικό περιβάλλον. To ΙΙΒΕΑΑ είναι το μεγαλύτερο Σχολείο Βιοϊατρικής Έρευνας στην Ελλάδα όπου περισσότεροι από 450 ερευνητές όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών σπουδαστών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών επιστημόνων και τεχνικών ασκούν τις ερευνητικές δραστηριότητές τους στο IIBEAA και υποστηρίζονται από 52 υπαλλήλους, των κλάδων οικονομικών, διοικητικών, τεχνικών και μηχανικών. Στο ΙΙΒΕΑΑ διεξάγονται 6 Μεταπτυχιακά προγράμματα εξείδικευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου φοιτούν 150-200 μεταπτυχιακοί φοιτητές κατ’ έτος.
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Η ΓΓΕΚ εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς Φορείς, οι οποίοι διαθέτουν και προάγουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ΕΤΑΚ και εκπροσωπεί τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς αρμοδιότητάς της.
Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην γνώση και στην αξιοποίησή της, μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.
Στόχοι:
-Η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία
-Η αύξηση των επιδόσεων σε έρευνα και καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, τόσο μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, όσο και μέσα από την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας και σημαντικής επίπτωσης στην οικονομία και κοινωνία
-Η ενίσχυση και αναβάθμιση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας σε τομείς σημαντικούς για την ελληνική οικονομία και κοινωνία
-Η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και την αναστροφή της τάσης μετανάστευσης ή υποαπασχόλησης του επιστημονικού δυναμικού
-Η μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, με στοχευμένη αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας
-Η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας
-Η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας
-Η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, η συνεργασία με άλλες χώρες και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο
-Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για τη συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής
Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), έτος ίδρυσης 1919, είναι το πρώτο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.
Σήμερα, 100 χρόνια από την Ίδρυσή του, το ΕΙΠ είναι ένα Ερευνητικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας. Η λειτουργία του ΕIΠ διέπεται από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού νόμου για τα Ερευνητικά Κέντρα όσο και από Διμερή Σύμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης με το Institut Pasteur της Γαλλίας.
Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το ΕΙΠ ως προς τα άλλα εθνικά ερευνητικά κέντρα, είναι ότι η έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήριά του, κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα και οι υπηρεσίες στη Δημόσια Υγεία είναι στενά συνδεδεμένες. Σημαντική είναι επίσης η ενεργή συμμετοχή του στο διεθνές δίκτυο των 33 Ινστιτούτων Παστέρ που σκοπό έχουν τον αγώνα έναντι των μολυσματικών νοσημάτων.
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας.
Είναι τεχνολογικός φορέας, έχει χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Υπάγεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εποπτεύεται από αυτόν.
Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της ΕΕΑΕ προσδιορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης και καθοδηγούν το προσωπικό στην άσκηση των καθηκόντων του.
Διαχρονικά η βασική επιδίωξη είναι η ασφάλεια, τηρώντας και εφαρμόζοντας το νομοθετικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών και τις αξίες της ΕΕΑΕ. Την ίδια στιγμή βασική αποστολή αποτελεί η προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Όραμα
Το όραμα της ΕΕΑΕ δεν είναι άλλο από τη λειτουργία μίας σύγχρονης ρυθμιστικής αρχής, στους τομείς της ακτινοπροστασίας και της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας, που απολαμβάνει εμπιστοσύνης και αναγνώρισης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ως πρότυπη υπηρεσία που ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στο δημόσιο ρόλο της.
Η έρευνα και η καινοτομία στο επίκεντρο
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την πολιτική ευθύνη της πρώην Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, νυν Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου μας την πρόοδο των ερευνητικών κέντρων της χώρας. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που σήμερα ξεκινάμε την πρώτη χρηματοδότηση ύψους 43.644.609 μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την επέκταση και αναβάθμιση 5 ερευνητικών κέντρων και ενός τεχνολογικού φορέα της χώρας. Αυτή την κρίσιμη εποχή της μετάβασης στη βιομηχανική επανάσταση 4.0 και στην εποχή του ΑΙ, η Ελλάδα δεν θα μείνει πίσω αλλά θα γίνει πρωταγωνίστρια».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here