Σε πλήρη λειτουργία είναι ο καινούργιος τράκτορας, της Υπηρεσίας Καθαριότητας, που συνοδεύεται από ημιρυμουλκούμενο, με σύστημα συμπίεσης. Πρόκειται για το νεότερο απόκτημα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, μετά το όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων το Δεκέμβριο του 2022 και ενός ημιφορτηγού με ανατροπή, επίσης την ίδια περίοδο. Το κόστος του είναι 282.720 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σχετικά, είναι σε αξιολόγηση ο από 16/01/2023 διαγωνισμός για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, προϋπολογισθείσας δαπάνης 435.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αναμένονται τον Σεπτέμβριο).

Επιστρέφοντας στην προμήθεια του τράκτορα, η έγκριση της μελέτης για τη συγκεκριμένη προμήθεια και οι όροι διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εγκρίθηκαν από την την Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίασή της, στις 18 Μαΐου 2022. Το Σεπτέμβριο του 2022 εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ο προσωρινός μειοδότης. Τέλος στη 1 Αυγούστου 2023, δόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η έγκριση στο Δήμο Αίγινας να θέσει σε κυκλοφορία το συγκεκριμένο όχημα.

Τι αναφέρει, η από 17 Μαΐου 2022 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και η ποια ήταν πρότασή της για την αγορά του οχήματος.

 Η υπηρεσία καθαριότητας διενεργεί καθημερινά αποκομιδή οργανικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αίγινας. Τα οργανικά απορρίμματα μεταφορτώνονται σε αρθρωτά οχήματα (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο όχημα) υψηλής συμπίεσης μικτού βάρους 40t (ωφέλιμου βάρους 18-20t). Μετά την φόρτωση τους κατευθύνονται για εναπόθεση των απορριμμάτων είτε στο ΣΜΑ Σχιστού είτε στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής. Ο Δήμος διαθέτει τρία (3) αρθρωτά οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων ηλικίας από 15 έως 27 χρόνων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή με ενημέρωση των πολιτών και των επαγγελματιών, οι οποίοι με την σειρά τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, επανεκκίνησε την υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, η οποία είχε σταματήσει τα προηγούμενα χρόνια. Τα ανακυκλώσιμα μεταφέρονταν με τα ίδια οχήματα αποκομιδής σε ΚΔΑΥ του ΕΟΑΝ, με μέση ποσότητα μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 3,7-4,1t.

Προτείνεται η μεταφόρτωση σε αρθρωτό όχημα υψηλής συμπίεσης και η μεταφορά των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου με μέση ικανότητα μεταφοράς τους 12-14t. Ως αποτέλεσμα αυτού επέρχεται η οικονομία κλίμακας σε μεταφορικά έξοδα, ανθρωποώρες, οικονομία καυσίμων και την διάθεση των απορριμματοφόρων για αποκομιδή σε μεγαλύτερη ημερήσια διάρκεια. Η υπηρεσία καθαριότητας καθημερινά περισυλλέγει ογκώδη απορρίμματα που δεν δύναται να επεξεργαστούν και μεταφορτώνονται και μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ του Δήμου Φυλής με αρθρωτό όχημα υψηλής συμπίεσης. Διαπιστώνεται ότι, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στο νησί της Αίγινας που συνεχώς αυξάνεται, με συνέπεια την επιβάρυνση της υπηρεσίας καθαριότητας σε αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ενός νέου αρθρωτού οχήματος μεταφοράς σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Το όχημα αυτό θα προσδώσει τις εναλλακτικές λύσεις που επιζητά η Υπηρεσία Καθαριότητας, θα επιφέρει οικονομία στα έξοδα μεταφοράς, καλύτερη λειτουργία του ΣΜΑ, εναλλακτική λύση μεταφοράς απορριμμάτων σε περίπτωση βλάβης ενός γηρασμένου ήδη αρθρωτού οχήματος, και εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου του νησιού.

Τα αρθρωτά οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων που κατέχει η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι τα κάτωθι:

1) SCANIA – ημερομηνίας 1ης άδειας: 17/11/1999

2) MERCEDES – ημερομηνίας 1ης άδειας : 21/07/1995

3) VOLVO – ημερομηνίας 1ης άδειας : 01/01/1989

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here