Μπαράζ ελέγχων σχεδιάζει για το 2023 η ΑΑΔΕ μέσω των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον προγραμματισμό, προβλέπονται 15.500 στοχευμένοι επιτόπιοι έλεγχοι δηλαδή 2.000 παραπάνω από φέτος.

Ειδικότερα στην πρώτη γραμμή είναι:

 • Υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.
 • Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις, όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο.
 • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
 • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
 • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΠΣ Elenxis.
 • Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
 • Υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
 • Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
 • Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Να σημειωθεί φέτος οι ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσαν 12.273 ελέγχους με τη συμπλήρωση του 7μήνου. Μάλιστα εντοπίστηκαν παρανομίες σε 6.000 επιχειρήσεις με μικρότερες ή μεγαλύτερες φορολογικές παραβάσεις.

Οι 900 μεγάλες υποθέσεις

 

Με τη χρήση των δεδομένων εκτίμησης ρίσκου θα γίνουν μάλιστα 900 έρευνες “βαριάς” φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα:

 • 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων
 • 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλωματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

Φέτος μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν ανοίξει 745 φάκελοι και είχαν εντοπιστεί παραβάσεις σε 431 περιπτώσεις. Το σύνολο των διαφυγόντων εσόδων που εντοπίστηκαν από τις έρευνες ξεπέρασε τα 203 εκατ. Ευρώ.

Λαθρεμπόριο καυσίμων

 

Με δεδομένη τη συγκυρία τιμών αλλά και τα δυνητικά κέρδη που μπορεί να έχει κάποιος από την «παράκαμψη» του ΕΦΚ σημαντικό βάρος αναμένεται να δοθεί στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Συγκεκριμένα με βάση τις σχετικές ΚΥΑ περιγράφεται το πλαίσιο των ελέγχων που σχετίζονται με την υποχρέωση απογραφής των Δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων. ειδικά σε ό,τι αφορά την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης. Τα πρόστιμα μάλιστα προβλέπονται μεγάλα, Συγκεκριμένα:

 • Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 15.000 ευρώ, σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.
 • Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, από 3.000 ως 4.000 ευρώ ανά παραλειπόμενο στοιχείο
 • Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.500 ως 3.000 ευρώ ανά στοιχείο
 • Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.500 ως 2.500 ευρώ ανά στοιχείο
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 500 ως 1.500 ευρώ ανά στοιχείο
 • Σε περίπτωση μη μεταβολής των απαιτούμενων στοιχείων, κατόπιν μεταβίβασης του πρατηρίου παροχής καυσίμων ή μεταβίβασης της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά στοιχείο
 • Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, τα πρόστιμα “παίζουν” μεταξύ 2.500 και 3.500 ευρώ ανά στοιχείο
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 2.000 ως 2.500 ευρώ
 • Σε περίπτωση μη καταχώρισης των στοιχείων που αφορούν στα εγκατεστημένα συστήματα, στα στοιχεία αδειοδότησης, στα στοιχεία των φορολογικών μηχανισμών κ.λ.π. τα πρόστιμα κυμαίνονται από 3.500 ως 4.000 ευρώ ανά στοιχείο. Αν η καταχώρηση τους γίνει εκπρόθεσμα, τα πρόστιμα “παίζουν” μεταξύ 2.000 και 2.500 ευρώ ανά στοιχείο

Για όσους δεν έχουν απογράψει ηλεκτρονικά τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών, τα πρόστιμα είναι κατά περίπτωση ακόμα πιο αυστηρά. Ενδεικτικά, αν κάποιος παραλείψει να καταχωρήσει στοιχεία ογκομέτρησης της δεξαμενής, η “καμπάνα” είναι 5.000 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here