«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους δικαιούχους που θέλουν να «φρεσκάρουν» τα σπίτια τους

0

Εκτός ελέγχου είναι οι τιμές ακόμη και για μια απλή ανακαίνιση, με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες να αναγκάζονται να κρατούν τα διαμερίσματα τους κλειστά, καθώς δεν έχουν ρευστότητα για να τα “φρεσκάρουν”.

Παρά την άνθηση που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος η οικονομική δυσπραγία πολλών μικροϊδιοκτητών τους υποχρεώνει να παραπέμπουν για το μακρινό αύριο, τις αναγκαίες επισκευές που πρέπει να κάνουν.

Η εξέλιξη αυτή, βγάζει εκ των πραγμάτων από την αγορά χιλιάδες μεγάλα και μικρά διαμερίσματα που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, που αποτυπώνεται στην εκτίναξη των ενοικίων.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του προβλήματος θα πρέπει να λάβει υπόψη, το κόστος μιας ανακαίνισης στα χρόνια ακόμη και λίγο μετά τα μνημόνια και να κάνει σύγκριση με το σήμερα.

Στο πρόσφατο παρελθόν μια ανακαίνιση στοίχιζε από 300 έως 350 ευρώ το τ.μ., ενώ σήμερα, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 500 ευρώ, ενώ σε περιοχές που θεωρούνται πιο ακριβές αγγίζει ακόμη και τα 1.00 ευρώ.

Το πρόβλημα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες αυξήσεις που έχουν γίνει στις τιμές των οικοδομικών υλικών, όπως για παράδειγμα στα τούβλα και το τσιμέντο, που τείνουν να κάνουν τις ανακαινίσεις είδος πολυτελείας.

Όπως γίνεται αντιληπτό είναι αναγκαία η λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας, για να διευκολυνθούν όσοι θέλουν να επενδύσουν στα ακίνητά τους προκειμένου στη συνέχεια να τα βγάλουν στην αγορά.

12.500 κενές κατοικίες

Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και το “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να τα επισκευάσουν και να τα διαθέσουν στη συνέχεια για μακροχρόνια μίσθωση.

Η πλατφόρμα του προγράμματος -το οποίο αφορά σε 12.500 κενές κατοικίες-, είναι ανοικτή και δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να πάρουν “ζεστό” χρήμα για να προχωρήσουν σε ανακαίνιση.

Ειδικότερα:

-το υψηλότερο ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 4.000 ευρώ,

– δίδεται δυνατότητα προκαταβολής του 50%,

-οι επιδοτούμενες δαπάνες, αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης κατοικιών,

-μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το ακίνητο υποχρεωτικά πρέπει να εκμισθωθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια σε ιδιώτη.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα θεωρείται άκρως δελεαστικό, καθώς δίνει την ευκαιρία σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην επισκευή της κατοικίας τους και στη συνέχεια να έχουν ένα καλό εισόδημα.

Αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν τα φυσικό πρόσωπα – ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής για 1 ακίνητο με χρήση κατοικίας-, εάν:

-διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,

-το ακίνητο είναι κατοικία (διαμέρισμα ή μονοκατοικία), έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (δηλαδή: εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης),

-διαθέτουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000,00 ευρώ,

-το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών,

-δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. Προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του τα τελευταία 5 έτη και δεν έχει ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό μου.

Υποβολή αίτησης

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης είναι σχετικά απλή και αυτό που έχει σημασία να αντιληφθούν όσοι θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα είναι ότι θα τους ζητηθεί να καταχωρίσουν το ποσό που υπολογίζουν ότι θέλουν για ανακαίνιση.

Το ανώτερο ποσό είναι μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ και το ποσό δηλώνεται χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα, οικονομικές προσφορές των επαγγελματιών.

Η δήλωση γίνεται ώστε να δεσμευθεί για την αίτησή το 40% της συνολικής δαπάνης, ενώ για τη νομιμότητα του ακινήτου, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγραφα, εφόσον ζητηθεί από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Ο έλεγχος και η επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, γίνεται με τη διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων και την άντληση μέσω διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος της εφαρμογής με τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου.

Τα στοιχεία πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ελέγχονται αυτοματοποιημένα με βάση την τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του αιτούντος.

Προκαταβολή – επιλέξιμες δαπάνες

Μόλις εκδοθεί η εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, προκαταβολή της επιδότησης.

Η έγκριση δίνεται το αργότερο εντός 15 ημερών, ενώ το ύψος της προκαταβολής ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης, όπως προκύπτει από την αίτησή του.

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

Α. Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου. Ενδεικτικά, τέτοιου είδους εργασίες περιλαμβάνουν:

-ανακαίνιση χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής ή χώρων κουζίνας,

-αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών,

-αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων,

-αντικατάσταση δαπέδων,

-αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων,

-αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

Β. Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής

Γ. Δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με τα μη στεγασμένα επαγγέλματα, βαρύνουν τον δικαιούχο του Προγράμματος και,

Δ. Δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στο πλαίσιο έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 700 ευρώ.

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Η εξόφληση των εργασιών και των υλικών της ανακαίνισης, αλλά και των λοιπών επιτρεπόμενων από το Πρόγραμμα δαπανών, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Αυτό σημαίνει χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή/και προπληρωμένης κάρτας πληρωμών

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει οποιοδήποτε τύπο κάρτας πληρωμών στον ΠΥΠ που επέλεξε, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μια νέα κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τις πληρωμές του Προγράμματος.

Εντός εξαμήνου οι πληρωμές

Όσον αφορά στις πληρωμένες για τις επιλέξιμες δαπάνες αυτές θα πρέπει να γίνουν ι εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Μετά το εξάμηνο η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο.

Κρίσιμο στοιχείο για την διαπίστωση πραγματοποίησης των πληρωμών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, αποτελεί η διενέργεια εγκεκριμένης συναλλαγής από πλευράς του δικαιούχου.

Χρόνος ενοικίασης

Όποιοι κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και πάρουν την επιδότηση των έως 4.000 ευρώ κάνουν το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για να ανακαινίσουν το διαμέρισμα τους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και της διαδικασίας απόδειξης και ελέγχου δαπανών, θα πρέπει να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η ενοικίαση του επιλέξιμου ακινήτου για 3 έτη τουλάχιστον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει:

-να υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνοντας και τον / τους ΑΤΑΚ του ακινήτου και

-να καταχωρήσει τα ζητούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος (ιδίως Α.Φ.Μ. του μισθωτή, τον/τους Α.Τ.Α.Κ. του μισθίου, καθώς και τον αριθμό του μισθωτηρίου κλπ.), εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Εάν δεν υποβληθεί η Δήλωση και δεν καταχωρισθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή εμπροθέσμως (εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα), η εγκριτική απόφαση ανακαλείται.

Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή, η δυνατότητα παράτασης των 9 μηνών.

Τακτικοί έλεγχοι

Για να μην υπάρχουν προβλήματα στη διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου, γίνονται τακτικοί έλεγχοι ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας.

Εάν δεν ενοικιαστεί καθόλου το ακίνητό, ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει την προκαταβολή της επιδότησης που έχει λάβει.
-Εάν το μισθωτήριο συμφωνητικό λήξει πρόωρα, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να το ενοικιάσει εκ νέου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, ώστε συνολικά ο χρόνος ενοικίασης του ακινήτου να είναι 3 έτη. Το δικαίωμα εκ νέου ενοικίασης του ανακαινισμένου ακινήτου παρέχεται μέχρι 2 φορές.
-Εάν δεν καταφέρει το ενοικιάσει για 3 έτη, τότε από τη συνολική επιδότηση αφαιρείται ποσό αντίστοιχο με το διάστημα που υπολείπεται της τριετίας. Το ποσό αυτό ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μηνών που αντιστοιχούν στο εναπομείναν χρονικό διάστημα υποχρέωσης εκμίσθωσης επί της μηνιαίας αναλογίας της συνολικής επιδότησης, η οποία προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου του ποσού της επιδότησης δια της συνολικής διάρκειας υποχρέωσης εκμίσθωσης (36 μήνες).
Για παράδειγμα, έστω ότι η ενοικίαση διήρκησε τελικά συνολικά 2 έτη και 3 μήνες (27 μήνες) και είχατε λάβει έγκριση για συνολική επιδότηση 4.000 ευρώ.

Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα, δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκμίσθωσή του ούτε η παραχώρηση της χρήσης του.

Στο μισθωτήριο συμφωνητικό πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά ο όρος απαγόρευσης υπεκμίσθωσης και παραχώρησης χρήσης και αυτό να δηλώνεται υποχρεωτικώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε με την επιλογή του σχετικού πεδίου.

Το ποσό της επιδότησης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ