Διευκρινίσεις και οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών 2023 και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών.

Από 1 έως και 3 ημέρες εκλογική άδεια (κατά περίπτωση) δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023, αλλά και στις επαναληπτικές.

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών η χορήγηση άδειας απουσίας στους δημόσιου υπαλλήλους που διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι γίνεται ως εξής:

Στην περίπτωση που δημόσιοι υπάλληλοι διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, παρ. 3, 4 και 9 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν, και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ως άνω π.δ. υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, προς διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας, καλούνται όπως διευκολύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους στην άσκηση του έργου τους ως δικαστικών αντιπροσώπων, δικαιολογώντας στους υπαλλήλους αυτούς απουσία από την εργασία τους, με αιτιολογία χορήγησης της διευκόλυνσης αυτής την απόφαση διορισμού τους, ανερχόμενη σε μία (1) εργάσιμη ημέρα για όσους υπαλλήλους διοριστούν σε εκλογικό τμήμα εντός του νομού έδρας της Υπηρεσίας εργασίας τους και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για όσους υπαλλήλους διοριστούν σε εκλογικό τμήμα εκτός του νομού έδρας της Υπηρεσίας εργασίας τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here