Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη γιατρών, φυσικοθεραπευτών και μαιών

0

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 11 ατόμων (ΣΟΧ 4/2022), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 “Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων”.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη 11 ατόμων (ΣΟΧ 4/2022), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 “Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων”.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της μέχρι 30.6.2023 (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης).

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και εν ελλείψει αυτού ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΕ ΜΑΙΩΝ και εν ελλείψει αυτού ΤΕ ΜΑΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Υποβολή αιτήσεων: από Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ