Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) συστάθηκε το 2011 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ένταξης Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά» και «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά» και αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των Δημοτών και των κατοίκων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά. Αναλυτικότερα βασικοί πυλώνες της επιχείρησης αποτελούν
 • Η φροντίδα για την περίθαλψη των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων πολιτών
 • Η σίτιση τους
 • Η ένδυση απόρων και αστέγων Δημοτών ή κατοίκων
 • Η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης
 • Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της προσφοράς στης στο κοινωνικό σύνολο, σχεδιάζει και λειτουργεί μία σειρά προγραμμάτων και δράσεων εστιάζοντας σε κομβικούς τομείς της καθημερινότητας. Ακολουθούν μερικά από τα προγράμματα αυτά:
Social Innovation Hub Piraeus
Το αντικείμενο έργου αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».
Στόχοι του προγράμματος
 • Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου (hub) εντοπισμού και καταγραφής αναγκών στην περιοχή του Δήμου Πειραιά.
 • Η δυνατότητα με ευελιξία και συνέπεια να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις με στόχο πάντα την υποστήριξη των πιο αδύναμων πολιτών.
 • Η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα στο σύνολο των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων καθώς και των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.
 • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποξένωσης από το κοινωνικό γίγνεσθαι.
 • Δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένων και ολιστικών μοντέλων βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής.
 • Δημιουργία και κοινή χρήση καινοτόμων και εξειδικευμένων εργαλείων με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ.
 • Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας.
 • Ενοποίηση και συντονισμός κοινωνικών παρεμβάσεων με στόχο την ευρύτερη διάδοση των εργαλείων, παραδοτέων και αποτελεσμάτων του έργου.
Ωφελούμενοι
Οι άμεσα ωφελούμενοι του έργου είναι οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι συμπολίτες μας, οι άστεγοι, οι άποροι, οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, καθώς και το σύνολο του ευρύτερου πληθυσμού του Δήμου Πειραιά. Επιπλέον, έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι επιχειρηματίες του Δήμου καθώς και οι οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με την ενεργή συμμετοχή τους στο έργο μπορούν δυνητικά να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, στην διάχυση των νέων εργαλείων, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή τους στο κοινωνικό προφίλ του Δήμου.
Η δημιουργία του «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με τη μοντελοποίηση του Μηχανισμού σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό να καταγράψει σε βάθος τις ανάγκες του πληθυσμού, τόσο μακροχρόνιες όσο και έκτακτες (π.χ. αυξημένη άφιξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο στο λιμάνι, ενίσχυση των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19, πλημμύρες, κλπ., ενίσχυση των παιδιών και εφήβων των ευπαθών ομάδων, υποστήριξη των αστέγων και ηλικιωμένων, κ.α.).
Οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες της Πράξης που προβλέπεται να υλοποιηθούν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων περιλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες εργασιών που αφορούν α) δαπάνες για τη δημιουργία ψηφιακών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, στοχευμένων μελετών και ερευνών, δράσεων δημοσιότητας, δικτύωσης, κ.α. και β) δαπάνες που αφορούν σε παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά. Η διάρκεια του έργου είναι τρία έτη.
Επισιτιστικές Δράσεις
Μηνιαίως υλοποιούνται δύο επισιτιστικά προγράμματα μέσω δύο χορηγιών από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, όπου συνολικά κάθε μήνα παρέχει τρόφιμα μακρά διαρκείας και προϊόντα προσωπικής υγιεινής σε περίπου 300 οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Παράλληλα, μέσα από κοινωνικές δράσεις και χορηγίες παρέχονται είδη πρώτης ανάγκης σε καταγεγραμμένους άπορους δημότες ή κατοίκους του Δήμου Πειραιά.
Επισιτιστικά Προγράμματα
Μηνιαίως υλοποιούνται δύο επισιτιστικά προγράμματα μέσω δύο χορηγιών από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, όπου συνολικά κάθε μήνα παρέχει τρόφιμα μακρά διαρκείας και προϊόντα προσωπικής υγιεινής σε περίπου 300 οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Παράλληλα, μέσα από κοινωνικές δράσεις και χορηγίες παρέχονται είδη πρώτης ανάγκης σε καταγεγραμμένους άπορους δημότες ή κατοίκους του Δήμου Πειραιά.
Κοινωνικό Φαρμακείο
Παρέχει φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό υλικό σε ωφελούμενους, όπου αδυνατούν να αγοράσουν τη συνταγογραφημένη τους θεραπεία.
Κοινωνική Ντουλάπα
Παρέχει ρουχισμό και παιχνίδια, τα οποία έχουν δοθεί στην επιχείρηση από δωρεές ιδιωτών, επιχειρήσεων και προγραμματισμένων δράσεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
Για να ενταχθείτε στα παραπάνω προγράμματα μπορείτε να συμπληρώσετε σχετική αίτηση και με τα συνημμένα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται σε αυτήν να τα καταθέσετε είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη γραμματεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here