Υπεγράφη η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής για τη λειτουργία και Παραρτήματος Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου στο πλαίσιο τροποποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 317.307,17 ευρώ.

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου, με τη λειτουργία και Παραρτήματος Ρομά, κατόπιν και σχετικού αιτήματος σκοπιμότητας από τον Δήμο, κρίθηκε αναγκαία για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία διαχρονικά βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και οι συνθήκες διαβίωσης και εγκατάστασής τους στην περιοχή του Δήμου είναι μη αποδεκτές.

Με αυτή την απόφαση ένταξης, γίνονται 8 τα Κέντρα Κοινότητας της Αττικής που διαθέτουν παράρτημα εξυπηρέτησης Ρομά.

Το Παράρτημα Ρομά

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ασπροπύργου, είναι:

α) Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για τήρηση των κανόνων κοινωνικής ένταξης

β) Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης

γ) Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης

Το Παράρτημα Ρομά μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τον ωφελούμενο πληθυσμό Ρομά του Δήμου Ασπροπύργου, με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.) για την διεκπεραίωση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here