Διχάζει η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

0

Τα δεδομένα διεθνών επιστημονικών ερευνών ως προς την ανατροφή παιδιών, που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια, παρουσιάζει το νέο Policy Brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).

Συγκεκριμένα, στη μελέτη που υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος, συντονιστής ερευνών του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών και ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής Ερευνών του ΚΕΦΙΜ επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιάτρων Παιδιού και Εφήβου (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), η σύγχρονη έρευνα καταδεικνύει ότι τα παιδιά με γονείς ομοφυλόφιλους άνδρες ή λεσβίες δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά ως προς τη συναισθηματική τους ανάπτυξη και τη σχέση τους με συνομηλίκους τους και ενήλικες. Η ανάπτυξη των παιδιών δεν επηρεάζεται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των γονέων τους, αλλά από την ποιότητα της σχέσης γονέων/παιδιού».

Ακόμη, «οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα παιδιά με γονείς ΛΟΑΤ+ σε σύγκριση με τα παιδιά ετερόφυλων γονέων:

– δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν ΛΟΑΤ+ προσανατολισμό,

– δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κακοποιηθούν σεξουαλικά,

– δεν αντιλαμβάνονται την ταυτότητα φύλου με διαφορετικό τρόπο, και

– δεν συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο ως άνδρες ή γυναίκες (gender role behavior)».

Εξ άλλου, «η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (American Academy of Pediatrics) συμπεραίνει πως, βάσει ερευνητικών δεδομένων που ξεπερνούν τα 30 έτη, τα παιδιά που μεγαλώνουν από ομοφυλόφιλους άνδρες και λεσβίες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα όσον αφορά την κοινωνική, ψυχολογική και σεξουαλική τους υγεία, παρά τις οικονομικές και νομικές ανισότητες και τον κοινωνικό στιγματισμό που μερικές φορές αντιμετωπίζουν».

Σύμφωνα, τέλος, «με την ανάλυση 79 μελετών από το Πανεπιστήμιο Cornell, τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών δεν βλάπτονται από το γεγονός ότι οι γονείς τους είναι άτομα του ίδιου φύλου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 75 από τις 79 μελέτες (ποσοστό 95%) τα παιδιά ομόφυλων γονέων δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά, ενώ στις υπόλοιπες 4 (ποσοστό 5%) καταγράφονται ορισμένες αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών».

Οι δύο συντάκτες του Policy Brief του ΚΕΦΙΜ ζητούν να θεσμοθετηθούν:

«* η δυνατότητα τέλεσης πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφύλων, εξέλιξη που θα οδηγήσει και στην επίλυση των συνεπακόλουθων ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις συγγένειας, όπως η νομική αναγνώριση των γονεϊκών δικαιωμάτων και των δύο γονιών παιδιών που μεγαλώνουν με γονείς του ίδιου φύλου, η πρόσβαση στην υιοθεσία, καθώς και η αναγνώριση αλλοδαπών ληξιαρχικών πράξεων για παιδιά ομόφυλων Ελλήνων, τα οποία έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και

* η αναγνώριση του δικαιώματος στα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτούν παιδιά μέσω παρένθετης κύησης».

Εν κατακλείδι, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας σημειώνει, σε δήλωσή του, πως «είναι κατανοητό όσοι ενδιαφέρονται για την ευημερία των παιδιών και δεν γνωρίζουν τα πορίσματα της σχετικής επιστημονικής έρευνας, να έχουν ανησυχίες ως προς την προοπτική της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Σε αυτές τις ανησυχίες θέλουμε να απαντήσουμε εμπεριστατωμένα με τη μελέτη αυτή που παρουσιάζει την επισκόπηση ενός πολύ μεγάλου όγκου ερευνών, οι οποίες σε τεράστιο ποσοστό συμφωνούν ότι αυτό που καθορίζει την ποιότητα της ανατροφής ενός παιδιού δεν είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων του, αλλά η ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων. Υπάρχουν πολλά και σοβαρά κριτήρια γονεϊκής καταλληλότητας, όμως ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι ένα από αυτά», καταλήγει.

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια τομή στο ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο, που έρχεται να συμπληρώσει εκείνη του 1982, με άξονα την κατάργηση της ανισότητας και των διακρίσεων μεταξύ άνδρα και γυναίκας, δηλαδή βάσει φύλου. Ας μην παραγνωρίζουμε ότι οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού είναι και αυτές διακρίσεις λόγω του φύλου των συμβαλλομένων μερών. Ο αποκλειστικά ετερόφυλος γάμος είναι ένας θεσμός που ενσωματώνει τη διάκριση αυτή και ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι θα νομοθετήσει τον γάμο για όλους, την ισότητα στον γάμο και άρα την απαλοιφή οποιασδήποτε διάκρισης λόγω του φύλου των δύο προσώπων που επιθυμούν να συνάψουν γάμο μεταξύ τους. Αρα, θα έχουμε πλέον τον γάμο ανεξαρτήτως φύλου.

Προφανώς, μιλάμε μόνον για τον γάμο ως θεσμό του Αστικού Δικαίου, κατοχυρωμένου και προστατευόμενου συνταγματικά και όχι για τον θρησκευτικό γάμο. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει σε μια θρησκευτική κοινότητα να εισαγάγει, να δεχθεί, τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, καθώς αυτό εναπόκειται, με βάση τη θρησκευτική ελευθερία στη συλλογική της έκφανση, στην αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων. Από την άλλη, αν κάποιο ζευγάρι έχει τελέσει γάμο στο πλαίσιο άλλης θρησκευτικής κοινότητας, η οποία έχει εισαγάγει τη σχετική ιερολογία, προφανώς και δεν θα υπάρχει πλέον κώλυμα αναγνώρισης αυτού στην ελληνική έννομη τάξη. Εξού και δεν χρειάζεται να μιλάει το ίδιο το νομοσχέδιο για «πολιτικό γάμο», διότι δεν πρέπει να αποκλειστεί, για λόγους σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, και ο θρησκευτικός για όσα δόγματα ή θρησκείες το επιτρέπουν.

Αυτή η μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου δεν επιβάλλεται σήμερα ούτε από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ, Στρασβούργο) ούτε από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή το Δικαστήριό της (ΔΕΕ, Λουξεμβούργο). Από το ΕΔΔΑ επιβάλλεται μόνον να υπάρχει μία κάποια νομική μορφή (βλ. και απόφαση Βαλλιανάτος κ.ά. κατά Ελλάδας που επέβαλε να ανοίξει το σύμφωνο συμβίωσης), από το δε ΔΕΕ επιβάλλεται να αναγνωριστεί –για τους σκοπούς της ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ– η σχέση γάμου αλλά και η κοινή γονεϊκότητα δύο ομόφυλων προσώπων, που έχει ήδη συσταθεί σε άλλη χώρα, όχι όμως και το να εισαχθεί το πρώτον αυτή η μορφή γάμου και γονεϊκότητας σε μία έννομη τάξη. Ωστόσο, ορθά επεσήμανε ο πρωθυπουργός ότι αυτά τα βήματα τα έχουν ήδη κάνει 20 και 22 ευρωπαϊκές χώρες (και πολλές άλλες εκτός Ευρώπης) σε ό,τι αφορά τον γάμο και την ομογονεϊκότητα αντίστοιχα.

Εφόσον θα ανοίξει ο γάμος για όλους, επέρχονται και οι συνέπειες, ως προς τα παιδιά, που συνδέονται με αυτόν όσον αφορά την υιοθεσία. Προσοχή: Ο όρος «τεκνοθεσία» σημαίνει ακριβώς το ίδιο με τον όρο «υιοθεσία», απλώς ο τελευταίος είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο νόμος, ενώ το τεκνοθεσία είναι η πολιτικά ορθή εκδοχή του, επειδή το «υιοθεσία» εμπεριέχει τον όρο «υιός», αφού στο παρελθόν τα κορίτσια θεωρούταν βάρος (έπρεπε να τα ταΐζεις και να τα προικίζεις), οπότε προτιμώνταν τα αγόρια. Σήμερα, λοιπόν, ένα έγγαμο ετερόφυλο ζευγάρι –και μόνον αυτό– μπορεί να τεκνοθετήσει από κοινού ένα παιδί. Επίσης, αν ένα άτομο μόνο έχει ήδη ένα παιδί (π.χ. μια γυναίκα από ετερόφυλη σχέση, όπου ο βιολογικός γεννήτορας του παιδιού δεν το αναγνώρισε ποτέ), τότε μόνον ο/η σύζυγός του μπορεί να το υιοθετήσει και αυτός ή αυτή με τη σύμφωνη, προφανώς γνώμη του (ενός) νόμιμου γονέα. Αυτές οι δυνατότητες, μετά τον γάμο, θα ανοίγονται πια και σε ένα άτομο του ίδιου φύλου με τον νόμιμο γονέα.

Αρα, πολλά ομόφυλα ζευγάρια που ήδη σήμερα που μιλάμε μεγαλώνουν από κοινού το παιδί του ενός ή της μιας εξ αυτών, θα μπορούν να συνάψουν γάμο και μετά ο/η σύζυγος να υιοθετήσει το παιδί του/της συζύγου του. Επίσης, θα μπορούν μετά τον γάμο τα ομόφυλα ζευγάρια να κάνουν αίτηση και να υιοθετούν ένα παιδί, εξ αρχής από κοινού, όπως και ένα ετερόφυλο ζευγάρι και η καταλληλότητά τους ως γονείς θα κρίνεται με βάση τους ίδιους παράγοντες που κρίνεται και σήμερα ένα ετερόφυλο ζευγάρι.

Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία θα σταματήσει να στερεί νομικά από ένα παιδί που ζει μέσα σε μια οικογένεια με δύο μητέρες ή δύο πατέρες τον ένα του γονέα. Η οικογένεια συνιστά, κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ, ένα εμπειρικό γεγονός, και αυτή τη βιωμένη εμπειρία των παιδιών πρέπει να προστατεύει ο νόμος στο πλαίσιο του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία της οικογενειακής ζωής και του βέλτιστου συμφέροντός του να απολαύει της φροντίδας από τους δύο πραγματικούς του γονείς, χωρίς ο ένας να αποκλείεται νομικά από αυτή, χωρίς να στερείται κληρονομικά δικαιώματα ή δικαίωμα επικοινωνίας με τον μη (μέχρι σήμερα) νομικά αναγνωρισμένο γονέα του, σε περίπτωση χωρισμού κ.ο.κ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ