ΔΥΠΑ: Ποια προγράμματα υπόσχονται 40.000 θέσεις

0

 

Όροι και προϋποθέσεις-Ποιες δράσεις ετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα

 

 

Επτά στον αριθμό φαίνεται να είναι τα στοχευμένα προγράμματα της ΔΥΠΑ μέχρι τώρα. Τα προγραμματα αυτά αφορούν ειδικές ομάδες ανέργων όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και είναι κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης ή ζουν σε περιοχές – θύλακες της ανεργίας, «τρέχει» αυτήν την στιγμή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ).
Στόχος είναι να ωφεληθούν έως και 38.900 άνεργοι, με την παροχή μιας νέας γενιάς προγραμμάτων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Εντός του επόμενου διαστήματος μάλιστα, σχεδιάζεται η υλοποίηση νέων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων τόσο μέσω ΕΣΠΑ όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πρόκειται δε, για προγράμματα τα οποία καλύπτουν διάφορες περιοχές της χώρας, εστιάζουν σε συγκεκριμένες ομάδες ανέργων, για παράδειγμα όσοι έχασαν τις δουλειές τους, λόγω απολιγνιτοποίησης, μακροχρόνια άνεργοι, που αδυνατούν να βρουν εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, νέοι αλλά και άνεργοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.
Τα προγράμματα που παραμένουν ανοιχτά
  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικότητας 3.000 νέων 18-29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ. Η καταβολή της θα γίνει ως εξής, σε τρεις δόσεις:
-1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
-2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
-3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη
Οι ενδιαφερόμενοι για να καταστούν δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr . Προσοχή. Μετά και από παράταση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 20 Μαρτίου.
  1. Πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 12-18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75-100%, έως 16.794 ευρώ. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας.
  1. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.000 θέσεων σε λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 7 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 100%. Το πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου και σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας, Καλαμάτας).
  1. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω, διάρκειας 18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 80%, έως 13.709 ευρώ. Δικαιούχοι είναι Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, για να λάβει επιχορήγηση θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 3μηνο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία χρόνια (τρέχον και δύο προηγούμενα). Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5 εκατ. ευρώ από το έτος 2014.
  1. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διάρκειας 12-24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 16.800 ευρώ. Αφορά ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
-Άτομα με Αναπηρία
-Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
-Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
-Αποφυλακισμένα Άτομα
-Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
-Διεμφυλικά πρόσωπα
-Θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και
-Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α
  1. Πρόγραμμα απασχόλησης 6.500 μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, διάρκειας 24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 18.000 ευρώ.
  1. Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 8.580 ευρώ.
Παράλληλα, η ΔΥΠΑ αναμένεται να ρίξει στη μάχη μείωσης της ανεργίας και νέα προγράμματα. Συγκεκριμένα, για το αμέσως επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί τα εξής:
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, σε 7 Διοικητικές Περιφέρειες
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (Β΄ κύκλος)
-Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄ κύκλος)
-Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών και
-Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ΄ κύκλος).
Τέλος, αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, ακόμη τρία προγράμματα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες.
-Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυχρόνιας απασχόλησης για 15.000 ανέργους 25-45 ετών.
-Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου σε τέσσερις πόλεις για 17.750 ανέργους.
Πηγή: Euro2day.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ