Δωρεά μελέτης για την «Ανακατασκευή οδού επί της οδού Αισχίνου και επί της οδού Φρυνίχου από τη συμβολή της με την οδό Λυσικράτους έως τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Πλάκα»

0

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων , έχοντας υπόψη την με αριθμό 504/17-10-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΙΡΑΩ6Μ-ΦΑΚ) και  τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του  άρθρου 29 του Ν.4014/2011 και παραμένει σε ισχύ με την παρ. 1, εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Δήμο η Μελέτη: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ»», η οποία εκπονήθηκε από την κάτωθι μελετητική ομάδα:

  • Θεοδοσόπουλος Σωτήριος Αρχιτέκτων Μηχ/κος,
  • Παντελάκης Δημήτριος- Μηχ/γος Μηχ/κος,
  • Eleftheria Deko & Associates Lighting Design I.K.E.
  • Ευαγγελία Μανιδακη ΚΑΙ Αθανασιος Δεμιρης ΟΕ

και αφορά στις αναγκαίες μελέτες για την υλοποίηση του έργου της ανακατασκευής οδού επί της οδού Αισχίνου και επί της οδού Φρυνίχου από τη συμβολή της με την οδό Λυσικράτους έως τη συμβολή της με την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Πλάκα.

Η μελέτη υποβλήθηκε στο Δήμο Αθηναίων από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και της πρόθεσής του να χρηματοδοτεί έργα που ωφελούν την πόλη των Αθηνών, ως δωρεά και χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), μέσω του υπερσυνδέσμου: https://web.tee.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων μέσω του υπερσυνδέσμου: https://www.cityofathens.gr/news/, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της  προαναφερόμενης μελέτης. Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων https://www.cityofathens.gr/news/ και τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου t.mel.tek.prog.odop@athens.gr.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων τη σχετική βεβαίωση για την ημερομηνία ανάρτησης και τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης και της μελέτης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ