Εκσυγχρονίζεται ο στόλος του Δήμου Διονύσου

0

Ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Δήμου Διονύσου αποτελεί η υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), με παράλληλη συντήρηση και επισκευή, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών και συνολικού ποσού € 4.087.040.

 

Υπογραφή σύμβασης

Την Τετάρτη 2 Μαρτίου ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης συνυπέγραψε τη σχετική σύμβαση από κοινού με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του Δήμου Διονύσου με καινούργια οχήματα, μέσω leasing, προκειμένου να εκσυγχρονίσει το στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας προς όφελος του περιβάλλοντος και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους δημότες του.

 

Τα μηχανήματα

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί τα πιο κάτω οχήματα/μηχανήματα (12 συνολικά), η παράδοση των οποίων θα ξεκινήσει σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες:

– 1 Απορριμματοφόρο Φορτηγό 22m3

–  2 Απορριμματοφόρα Φορτηγά 16m3

–  1 Απορριμματοφόρο Φορτηγό 16m3 με Γερανό

–  1 Απορριμματοφόρο Φορτηγό 14m3 με Πλύση Κάδων

–  1 Ημιρυμουλκούμενο Συμπίεσης Απορριμμάτων 55m3

– 1 Ανατρεπόμενο Φορτηγό 19m3

– 2 Ανατρεπόμενα Φορτηγά 19tn με Γερανό – Αρπάγη

–  1 Υδροφόρο Φορτηγό 14m3

–  1 Φορτηγό Σάρωθρο 6m3 (Μηχάνημα Έργου)

–  1 Φορτηγό Καλαθοφόρο 18m (Μηχάνημα Έργου)

 

Τεχνική υποστήριξη

Η πενταετής τεχνική υποστήριξη του ανωτέρω εξοπλισμού, περιλαμβάνει:

α) τη συντήρηση (σέρβις) των οχημάτων (περιλαμβανομένων των υπερκατασκευών αυτών) όπως προβλέπουν τα βιβλία συντήρησης κατασκευαστή του κάθε είδους του υπό προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών,

β) την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών (εργασία και υλικά, που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού χωρίς καμία εξαίρεση, πλην των βλαβών που θα οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα -τρακάρισμα,

γ) όλα τα αναλώσιμα υλικά συμπεριλαμβανομένων ελαιολιπαντικών και φίλτρων

δ) μεταφορά προς/ από συνεργεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων, έλεγχος καυσαερίων, ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού (για το χρονικό διάστημα διάρκειας της σύμβασης), και έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών

Ο μισθωτής (δηλαδή ο Δήμος Διονύσου), δικαιούται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, να δηλώσει εγγράφως στην Εκμισθώτρια ότι θα αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας το τίμημα εξαγοράς το οποίο ορίζεται έναντι του συμβολικού ποσού του 1€ ανά τεμάχιο, με την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει μέχρι τότε ολοκληρωτικά τις έναντι της Εκμισθώτριας υποχρεώσεις του καταβολής των μισθωμάτων και κάθε άλλη χρηματική αξίωσή της που απορρέει από τη σύμβαση. Μετά την εξαγορά ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στην πλήρη κυριότητα του Δήμου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ