Η ψηφιακή διακυβέρνηση ως όπλο κατά της γραφειοκρατίας

0

 

Πώς μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη η ανάπτυξη των δικτύων 5G στην Ελλάδα; Τι σχέση έχουν οι παροχές υγείας, το αίσθημα της ασφάλειας και η ευελιξία στην κινητικότητα με την εξέλιξη της τεχνολογίας των δικτύων;
Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα γενιά κινητής τηλεφωνίας που παρέχει υψηλότερες ταχύτητες. Η ανάπτυξη των δικτύων 5G προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες, καθώς αποτελεί μια νέα τεχνολογία – ορόσημο που ανοίγει τον δρόμο για πρωτόγνωρες εμπειρίες τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης.
Τα δίκτυα 5G διαμορφώνουν ένα ευέλικτό οικοσύστημα, το οποίο πρόκειται να αναμορφώσει τον κόσμο στον οποία τα πάντα θα είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους (εφαρμογές IoT, AI, edge computing) και η διαχείριση δεδομένων θα είναι αποτελεσματικότερη και πιο ασφαλής. Τα νέα δίκτυα παρέχουν πρόσβαση σε πρωτοφανή όγκο πληροφοριών διατηρώντας την ποιότητα από οποιαδήποτε συσκευή, όπου και αν βρίσκεται κανείς και οποιαδήποτε στιγμή. Η κατάλληλη αξιοποίησή τους μπορεί να διασφαλίσει τη μετάβαση σε έξυπνες και διασυνδεδεμένες πόλεις.
Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το περιβάλλον μπορούν να διαδραματίσουν οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες δύναται να μεταλλαχθούν μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας σε σύγχρονα συστήματα παροχής υπηρεσιών, που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας.
Η παρουσία δικτύων 5G επιτρέπει στις δομές του δημοσίου τομέα να βελτιώσουν την εσωτερικής τους λειτουργία, να ενισχύσουν τα επίπεδα επικοινωνίας μεταξύ τους με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη και ταχύτατη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ η δυνατότητα ελέγχου από πλευράς δημοσίου θα γίνεται πιο εύκολα και με ακρίβεια.
Η ψηφιακή διακυβέρνηση αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο για την πάταξη της γραφειοκρατίας, καθώς οδηγεί στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και στη συνέχεια μεταξύ των πολιτών και επιχειρήσεις. Ένας αποτελεσματικός, ευέλικτος και γρήγορος κρατικός μηχανισμός ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος. Η επένδυση στην ψηφιακή καινοτομίας ενδυναμώνει όλες τις πτυχές της καθημερινότητας τόσο των πολιτών όσο και του κρατικού μηχανισμού ευνοώντας την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η ψηφιακή διακυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την τροποποίηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, προσφέροντας ώθηση στην οικονομία και κατά συνέπεια την ευημερία του συνόλου.

Πώς επηρεάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε πτυχή της ζωής;

Τα εξελιγμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ωφελημένοι από τα καινοτόμα τεχνολογικά δίκτυα δεν είναι μόνο η ενημέρωση, η ψυχαγωγία, η επικοινωνία και οι αγορές.
Τα σύγχρονα δίκτυα 5G διευκολύνουν και εξελίσσουν την ψηφιακή διακυβέρνηση, δίνοντας την ευκαιρία σε κυβερνήσεις, φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, περιφερειακές και τοπικές αρχές να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής και βελτιώνοντας κρίσιμους όρους για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η ασφάλεια, η προσβασιμότητα, η βιωσιμότητα είναι ορισμένες από αυτές τις λέξεις – κλειδιά που επηρεάζονται θετικά από τα δίκτυα 5G.

Ορισμένα από τα παραδείγματα:

Χάρη στα δίκτυα 5G, τα στελέχη του δημοσίου μπορούν να έχουν πρόσβασή και να μοιράζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time) βελτιώνοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στη λήψη των αποφάσεων και προλαμβάνοντας κινδύνους. Θα μπορούν για παράδειγμα οι πολίτες να βρίσκουν πιο εύκολα πάρκινγκ (smart parking), τα φώτα θα ανάβουν με τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό (smart lightning), ενώ η αποκομιδή των σκουπιδιών θα γίνεται με προγραμματισμένες ροές, που θα εξοικονομούν δρομολόγια αλλά και δεν θα αφήνουν τους κάδους γεμάτους.
Τα δίκτυα 5G παρέχουν τη δυνατότητα σε IoT συσκευές και αισθητήρες να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που να αφορούν όλες τις πτυχές της λειτουργίας μιας πόλης. Μεταξύ αυτών η κυκλοφορία των οχημάτων (ΙΧ, μέσα μαζικής μεταφοράς), ο κυκλοφοριακός φόρτος, η προσβασιμότητα ακόμα και η ποιότητα του αέρα. Η άμεση πρόσβαση στα παραπάνω δεδομένα διασφαλίζει τη λήψη πιο στοχευμένων αποφάσεων, ενώ ο εντοπισμός των δυσλειτουργιών επιτρέπει την άμεση εξεύρεση λύσεων, ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή και υγιής ζωή στις τοπικές κοινωνίες.

Το 5G ανεκτίμητο εργαλείο στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Οι ίδιοι οι δήμοι μπορούν να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες των δικτύων 5G, καθώς έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτόνομων οχημάτων και drones να προχωρούν σε ελέγχους ασφαλείας, ώστε οι όποιες παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές ενέργειες για τη βελτίωση της ζωής στους δήμους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει σημαντικά την επικινδυνότητα και το κόστος διαχείρισης έκτακτων περιστατικών.
Την ίδια στιγμή η χρήση VR και AR (Virtual και Augmented Reality) παρέχει μια ανεκτίμητη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να σχεδιάζουν τις μελλοντικές υποδομές με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους, μέσω της δημιουργίας λεπτομερών ψηφιακών μοντέλων, που δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες εντός του ψηφιακού κόσμου. Η προσομοίωση της ζωής μιας πόλης με πραγματικά δεδομένα, η οποία αποτυπώνεται όμως στον ψηφιακό κόσμο αποτελεί μια άσκηση επί χάρτου, με αληθινές όμως μεταβλητές.
Προϋπόθεση για την ενσωμάτωση του ψηφιακού κόσμου με τον πιο αποδοτικό τρόπο σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας αποτελεί η ανάπτυξη τεχνολογικών νέας γενιάς από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας μας αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής.
Σε συνδυασμό με τη χάραξη κατάλληλων, συνεκτικών πολιτικών με βάση μια μακροχρόνια εθνική ψηφιακή στρατηγική και με έμφαση στη mobile first λογική συνεργατικά με άλλους κλάδους, μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης πολύ πιο αποτελεσματικό όπου η επιχειρησιακή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται, η εμπειρία και η ποιότητα ζωής των πολιτών βελτιώνεται και αναβαθμίζεται.
Όσο εξελίσσεται το 5G στην Ελλάδα – το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 καλύτερων δικτύων στην Ευρώπη – είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει πλατφόρμα πάνω στην οποία θα τοποθετούνται συνεχώς νέες τεχνολογικές καινοτομίες, που θα ωθήσουν την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας μας σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.
Πηγή: protothema.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ