Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» toυ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και σε συνέχεια της πρόσκλησης που αναρτήθηκε στη σέλιδα του Δήμου Καισαριανής, στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, απευθυνόμενη σε ιδιοκτήτες κατοικιών, σειρά υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα έχουν τώρα οι δικαιούχοι.

Βασικά κριτήρια για τους δικαιούχους είναι να περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, να προκειται για άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών και να είναι κάτοικοι Καισαριανής.

Οι αιτούντες μπορούν να είναι σικαιούχοι της αίτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο/η σύζυγος αυτού (ή μέλος συμφώνου συμβίωσης) ή φιλοξενούμενο μέλος νοικοκυριού του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που επιθυμεί να διαμείνει σε νέα κατοικία.

Στην αίτηση συμπληρώνονται τα μέλη του νοικοκυριού που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κάλυψη, ήτοι το σύνολο των μελών που θα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ο/Η αιτών/αιτούσα και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού εντάσσονται στο Πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.

β. Η εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει υποβληθεί για τον Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here