Οι εγγραφές για τα ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για «Χριστούγεννα 2023-Πάσχα 2024» και το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2024 θα πραγματοποιηθούν από

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023

στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100).

Ώρες: 09:00 έως και 13:00 με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται στους υπαλλήλους σε διαφάνειες σε 2 αντίγραφα:

1 διαφάνεια με τα δικαιολογητικά για ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για Χριστούγεννα 2023-Πάσχα 2024 και

1 διαφάνεια με τα δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2024.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

(ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)

Α. Για τους δικαιούχους του Ε.Ε.Ε. (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) (πρώην ΚΕΑ)

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ολόκληρη την εγκεκριμένη αίτηση του Ε.Ε.Ε. (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) (πρώην ΚΕΑ)

Β. Για τους ΜΗ δικαιούχους του Ε.Ε.Ε. (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)

Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο)

Εκκαθαριστικό Εφορίας , Φορολογική Δήλωση (Ε1) και Ε9

Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο) του τελευταίου 3μήνου

και κατά περίπτωση:

Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη ή Βεβαίωση Στρατολογικής Μονάδας ή Στρατιωτική Ταυτότητα.

Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ (ποσοστό 67% και άνω)

Εισοδηματικά κριτήρια

Για ένα άτομο: εισόδημα μέχρι 5.000 € και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, θα προσαυξάνεται κατά 1.500 €.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here