Μηχανογραφικά Δελτία 2024: Σήμερα ξεκινάει η υποβολή -Τι ισχύει για το 10%

0

Προθεσμία και διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2024 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από την Τρίτη 9-7-2024 μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα 24:00, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις ημέρες. Αρχικά, οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το ΜΔ και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού) και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην τελική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου (Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής ΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το ΜΔ. Επιπλέον, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, οι υποψήφιοι δικαιούνται και επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις δημόσιες ΣΑΕΚ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων για να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τον αριθμό εισακτέων. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο, οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα τμήματα που αντιστοιχούν στο επιστημονικό τους πεδίο και τα υπολογισμένα μόρια βάσει των βαθμών τους. Μετά την προσωρινή αποθήκευση του Μηχανογραφικού Δελτίου, οι υποψήφιοι μπορούν να το υποβάλουν οριστικά μέχρι την προθεσμία που έχει οριστεί. Μετά την υποβολή, το Μηχανογραφικό Δελτίο οριστικοποιείται και πρέπει να εκτυπωθεί ή να αποθηκευτεί στον υπολογιστή. Οι υποψήφιοι που έχουν ξεχάσει το password τους μπορούν να ορίσουν νέο μέσω της εφαρμογής του Μηχανογραφικού Δελτίου, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτούν το σχολείο τους.

Όσοι απόφοιτοι που είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση με την Αίτηση-Δήλωση, αλλά δεν παρουσιάστηκαν σε κανένα μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων, και έχουν λάβει password, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή του ΜΔ για το 10% χωρίς να χρειάζεται νέα εξέταση. Τα σχολεία θα μπορούν να δουν όλους τους υποψηφίους, μαθητές και αποφοίτους που έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και όσους υποψήφιους του 10% έχουν λάβει κωδικό από το σχολείο τους. Επιπλέον, στη στήλη “Δυνατότητα ΜΔ” εμφανίζονται με “” οι υποψήφιοι που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο. Να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο οι μαθητές και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις με το σύστημα 90% και ο μέσος όρος τους είναι μικρότερος από τις ΕΒΕ όλων των τμημάτων. Επίσης, στην περίπτωση των σχολών που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, η βαθμολογία τους πρέπει να είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη ΕΒΕ. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Μ.Δ. θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Πέμπτη 18-7-2024, τα μεσάνυχτα. Την Παρασκευή 19-7-2024 και μέχρι τις 14.00 μ.μ.,

Αναίρεση Υποβολής – εκ νέου Υποβολή

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο υποψήφιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο μέσα στην προθεσμία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και να ζητήσει την αναίρεση του ήδη υποβληθέντος Μ.Δ. Ο εκπαιδευτικός που είναι αρμόδιος για την ηλεκτρονική εφαρμογή θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο και θα ακυρώνει το Μ.Δ. Έτσι, ο υποψήφιος θα πρέπει να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το υποβάλει εκ νέου εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, προκειμένου να λάβει νέο αριθμό πρωτοκόλλου. Το Μ.Δ. με τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου θα θεωρείται το τελικό Μ.Δ. του υποψηφίου

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων – υπολογισμός μορίων

Να θυμάστε ότι υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας για τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως καθορίζονται από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Σύμφωνα με τον νόμο 4777/2021, ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20% και το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Τα ποσοστά των ειδικών μαθημάτων προστίθενται στο 100% των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Συνεπώς, κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή που επιθυμεί να εισέλθει.

Προθεσμία και διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.)

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας από την Τρίτη 9-7-2024 έως την Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα 24:00, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. στη διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το ίδιο password. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τις ειδικότητες και οδηγούς σπουδών. Για απορίες μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο katartisi_deek@minedu.gov.gr για μη τεχνικά θέματα και στο lifelonglearning@minedu.gov.gr για τεχνικά προβλήματα. Οι δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου είναι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση και έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2024, καθώς και οι τελειόφοιτοι μαθητές που δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις. Οι τελειόφοιτοι δημιουργούν ή έχουν ήδη δημιουργήσει τον κωδικό ασφαλείας (password) στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούν.Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ή δεν θυμούνται το password τους πρέπει να επικοινωνήσουν με το Λύκειό τους, είτε κατά τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας είτε κατά τις 2 επιπλέον μέρες λειτουργίας των Λυκείων μέσα στον Ιούλιο.

Στάδια υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίο

Οι υποψήφιοι που έχουν ή αποκτούν το password μπορούν να υποβάλλουν το Παράλληλο Μ.Δ. στη διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Μόλις συνδεθούν, θα δουν τα προσωπικά τους στοιχεία και θα κληθούν να εισάγουν τα στοιχεία επικοινωνίας και τα μοριοδοτούμενα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, θα δουν τις ειδικότητες ανά περιφέρεια, Υπουργείο εποπτείας και Σ.Α.Ε.Κ., όπου μπορούν να κάνουν μια πρώτη επιλογή. Μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία όσες φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Το ανώτατο επιτρεπτό πλήθος προτιμήσεων είναι 30. Στην τελική επίσκεψή τους, μπορούν να αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους και να οριστικοποιήσουν το Μ.Δ. Αυτό θα πρέπει να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν. Η ηλεκτρονική εφαρμογή παρέχει οδηγίες για τα βήματα του υποψηφίου. Για πληροφορίες σχετικά με τεχνικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο lifelonglearning@minedu.gov.gr. Για ερωτήσεις σχετικά με τις ειδικότητες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Α ́ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης (210-3442430, 210-3442024).

Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση του Π.Μ.Δ

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής του Παράλληλου Μ.Δ. είναι αποκλειστική και μετά τη λήξη της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει την αίτησή του. Εάν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του εντός της προθεσμίας και επιθυμεί να κάνει τροποποίηση, μπορεί να το κάνει μέσω αναίρεσης οριστικοποίησης μέσα από την εφαρμογή, χωρίς να χρειαστεί να προσέλθει στο σχολείο. Ωστόσο, θα πρέπει να οριστικοποιήσει ξανά την αίτησή του εντός της προθεσμίας, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής για εγγραφή σε Σ.Α.Ε.Κ.. Η ηλεκτρονική υποβολή του Παράλληλου Μ.Δ. θα είναι δυνατή έως την Πέμπτη 18-7-2024 τα μεσάνυχτα, και οι υποψήφιοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε τροποποίηση την επόμενη μέρα.

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 202

Από την Τρίτη 9-7-2024, θα είναι δυνατή η εκτύπωση Βεβαιώσεων Συμμετοχής για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ. Η Βεβαίωση Συμμετοχής θα περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα). Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Παραμονή εκπαιδευτικών στα Λύκεια

Για να υποστηρίξουν την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν επιπλέον την Παρασκευή 12-7-2024 και την Πέμπτη 18-7-2024. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νέο κωδικό ασφαλείας ή να αναιρέσουν το ήδη υποβληθέν/οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να υποβάλουν ένα νέο. Επιπλέον, θα μπορούν να ζητήσουν βοήθεια ή συμβουλή από το Λύκειό τους. Όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν με την παρουσία του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή και ενός εκπαιδευτικού για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου, με αποζημίωση για τη μη χρήση θερινής άδειας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ