Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου
Δυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη παραχώρησαν την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου
συνέντευξη Τύπου με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων 2023 όπως εγκρίθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκε για το 2023
ανέρχεται σε 17.942 εκ των οποίων οι 15.641 εντάσσονται στον κανόνα 1 προς 1,
ήτοι μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, ενώ οι 2301 αποτελούν παλαιότερες
εγκρίσεις εκτός του κανόνα 1 προς ένα.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Βορίδης, στον φετινό προγραμματισμό δόθηκε ιδιαίτερη
σημασία στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης για την κάλυψη επιτελικών θέσεων, καθώς προτεραιοποιήθηκε
η πρόσληψη εργαζομένων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέλαβαν
ποσοστό 47% (8383 θέσεις) επί του συνολικού αριθμού προσλήψεων. (31%
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 16% Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ικανοποίησης σε θέσεις που απαιτούν
Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση ξεπέρασε το 80%, ενώ το σύνολο των
αιτημάτων που υπεβλήθησαν από τους φορείς ανέρχεται σε 35.590.
Παράλληλα, εγκρίθηκαν 22.344 θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
αριθμός περαιτέρω μειωμένος κατά 12% περίπου σε σχέση με πέρυσι όπου το
ποσοστό των εργαζόμενων με σύμβαση ορισμένου χρόνου μειώθηκε κατά 10%.
Τέλος, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε τη σημασία του πανελλήνιου διαγωνισμού
προσλήψεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και τοποθέτησε τη
διεξαγωγή του τον Μάρτιο του 2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here