Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις καλούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση για το Πάσχα 2023, να καταθέσουν αιτήσεις με τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ραντεβού στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας στα τηλέφωνα 213 2014600, 213 2014650, 213 2014656 &  213 2014625, οδός Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό ή ηλεκτρονικά στο email: pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Σε κάθε οικογένεια δίνεται μία οικονομική ενίσχυση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Δικαιούχοι (πρώην ΚΕΑ) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

 • Αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΕΕΕ (ΚΕΑ), που να είναι σε ισχύ
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
 • Αποδεικτικό αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας

ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Β. Λοιποί δικαιούχοι

 • Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας και αντίγραφο Δήλωσης Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστής Φορολογικής Δήλωσης θα υποβάλλονται Ε1 και Εκκαθαριστικό και του δευτέρου συζύγου
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας, Εκκαθαριστικό Εφορίας & αντίγραφο Ε1 του τελευταίου

φορολογικού έτους  όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας

ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 • Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού IBAΝ του αιτούντα και Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα ή μέλους της οικογένειας σε ισχύ
 • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας απόφαση διαζυγίου ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο περί διάστασης ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Από 02/03/2023  έως  και  17/03/2023  ηλεκτρονικά ή  κατόπιν προγραμματισμένου  ραντεβού.

Απόφαση Δ.Σ έγκρισης διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση IBAN

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here