Για πρώτη φορά αποτιμήθηκαν σε χρήμα τα ΜΑΠ και θα τους αποδοθούν σε μία δόση – Θα μοιραστούν το ποσό των 134.458,12 ευρώ

Για πρώτη φορά αποτιμώνται σε χρήμα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους εργαζομένους του Δήμου Μεταμόρφωσης και μάλιστα όπως ενημέρωσε ο δήμος τα χρήματα θα καταβληθούν εφάπαξ και όχι σε δόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ΜΑΠ προηγούμενων ετών (με προηγούμενες διοικήσεις) που δεν αποδόθηκαν σε είδος σε εργαζόμενους, ουδέποτε αποτιμήθηκαν σε χρήμα και οι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει δικαστικά προκειμένου να τους αποδοθούν.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Μεταμόρφωσης προχωρά στην καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας προηγούμενων ετών (2020 και 2021) σύμφωνα με την απόφαση 180/2022 και 61/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία δεν χορηγήθηκαν εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα με την καταβολή των οφειλών εφάπαξ εντός του έτους 2023 και όχι έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 (Α΄197). Το ποσό ανέρχεται στα 134.458,12 ευρώ.

Ειδικότερα, αναφορικά με το Έτος 2020, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σύμβαση για την προμήθεια ΜΑΠ (Αριθμ. Πρωτ.: 8414), εντούτοις οι ποσότητες που προβλέφθηκαν στο εν λόγω συμφωνητικό εξαντλήθηκαν λόγω πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού µε σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. (100 άτομα) λόγω κορωνοϊού, και δε δόθηκαν όλα τα είδη σε όλους τους δικαιούχους.

Επιπλέον, δεν προβλεπόταν ούτε από τους όρους διακήρυξης αλλά και ούτε από τη σύμβαση η δυνατότητα επαύξησης των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων.

Αναφορικά με το έτος 2021 είχε προκηρυχθεί νέος ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός ο οποίος είχε προσφυγές, ενστάσεις και έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μια χρονοβόρα διαδικασία το αποτέλεσμα της οποίας ήταν ενώ η μελέτη συντάχθηκε 11/12/2020 η σύμβαση να υπογραφεί 29/12/2021. ( Αρ. Πρωτ.: 43483) Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει αντικειμενική αδυναμία του Δήµου να χορηγήσει στους δικαιούχους υπαλλήλους του τα ΜΑΠ σε είδος μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα των οργάνων του.

Επιπλέον, ουδέποτε μέχρι σήμερα ο Δήμος παρείχε την αξία των ΜΑΠ σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους, επιτυγχάνοντας πάντοτε να ολοκληρώνει εμπρόθεσμα τις διαγωνιστικές διαδικασίες και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

Προκειμένου να εκτιμηθούν ακριβώς τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους για τα ΜΑΠ απαιτήθηκε η διερεύνηση και διασταύρωση των δικαιούμενων ειδών και των ληφθέντων ποσοτήτων .

Η αποτίμηση αυτή προκειμένου να είναι αξιόπιστη και ορθή και να -αποτιμηθεί σε χρήμα, σύμφωνα με τη τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε και είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και θα αποδοθεί τους επόμενους μήνες και εντός του έτους 2023.

Τέλος στους καταλόγους συμπεριλαμβάνονταν υπάλληλοι που υπηρέτησαν στο Δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα των οποίων οι οφειλές εντάχθηκαν στην αποτίμηση των ΜΑΠ. Ως προς τα προβλεπόμενα ποσά που αποδόθηκαν σε κάθε δικαιούχο των συνημμένων καταλόγων, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, καθόσον τα χορηγούμενα ποσά αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος που συμβάλλουν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και που θα έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σε αυτούς (ΠΟΛ 1219/6.10.2014 και ΠΟΛ 1083/08.04.2015). Συνεπώς, τα ποσά αυτά δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Θυμίζουμε, ότι την καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των εργαζόμενων του δήμου, για τα έτη 2020 και 2021, αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης της Μεταμόρφωσης, σε προηγούμενη συνεδρίασή του.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι (και) στο Δήμο μεταμόρφωσης δεν πήραν τα χρήματα που προβλέπονται από την υπηρεσία τους για τα ΜΑΠ, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να τα πληρώνουν από την τσέπη τους.

 

Ο δήμαρχος εξήγησε την διαδικασία

Το Σώμα αν και εξέφρασε αρκετές ενστάσεις για μία σειρά από ζητήματα τελικά ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της δημοτικής αρχής την οποία έκανε ο δήμαρχος της πόλης, κ. Στράτος Σαραούδας. “Για το 2020 παρά το γεγονός ότι υπήρχε σύμβαση, οι ποσότητες που προβλέφθηκαν στο εν λόγω συμφωνητικό εξαντλήθηκαν λόγω πρόσληψης επιπλέον προσωπικού – 100 εργαζόμενοι -. Ενώ δεν προβλεπόταν στους όρους της συμφωνίας και κάποια επιπλέον αγορά ΜΑΠ για να καλυφθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Όσον αφορά στο 2021 έγιναν ενστάσεις και προσφυγές στον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί και καθυστέρησε πάρα πολύ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία του δήμου να χορηγήσει στους εργαζομένους του δήμου τα ΜΑΠ. Παράλληλα, ουδέποτε μέχρι σήμερα ο δήμος παρείχε στους δικαιούχους την αξία των ΜΑΠ σε χρήμα.”
Με βάση όλα τα παραπάνω, και με τις αλλαγές που έγιναν στον νόμο κατά την διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο δήμαρχος εξήγησε ότι πλέον μπορεί ο δήμος να δώσει σε χρήμα την αξία των ΜΑΠ στους δικαιούχους. Το ποσό ανέρχεται περίπου στις 119.000 (Σ.Σ. όπως ανακοινώθηκε το οριστικό ποσό είναι 134.458,12) ευρώ και θα δοθεί στις αρχές του νέου έτους, σε μία δόση. Ενώ υπογράμμισε τη σημαντική δουλειά που έγινε για την καταγραφή όλων των εργαζομένων που τα δικαιούνται.

Επίσης, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι έχει γίνει ότι χρειάζεται και απαντώντας στο θέμα της ασφάλειας των εργαζόμενων εξήγησε πως οι εργαζόμενοι είχαν ΜΑΠ, τα οποία τα είχαν αγοράσει από την τσέπη τους και για αυτό ο δήμος έρχεται τώρα να τους τα επιστρέψει αυτά τα χρήματα.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here