Προσωπικός βοηθός για ΑμεΑ: Παράταση έως 31 Μαΐου για τις αιτήσεις – 30+1 ερωτήσεις-απαντήσεις για το πρόγραμμα

0

Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία έως τις 31 Μαΐου 2022, με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων.

Θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών πριν την σύσταση των ΚΕΠΑ. Αυτή η ρύθμιση αφορά εκείνους που έχουν τέτοια πιστοποίηση εφ’ όρου ζωής και δεν έχουν πιστοποίηση ΚΕΠΑ.

 Πιλοτικό πρόγραμμα

Επίσης, αφορά αποκλειστικώς την α’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι για τις επόμενες φάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικώς να διαθέτουν πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν και να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα για έκδοση πιστοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι, όσοι επιθυμούν, μπορούν υποβάλλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή των ενδιαφερομένων, λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών, τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240 αλλά και μέσω φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρώτη φάση αφορά σε 1000 ωφελούμενους που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής ενώ στη δεύτερη φάση προστίθενται επιπλέον 1000 ωφελούμενους που κατοικούν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το 2024, μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, θα ακολουθήσει η πανελλαδική εφαρμογή της υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ” αρκεί να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών

να έχετε γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ και συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%

να κατοικείτε εντός της Περιφέρειας Αττικής

να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα κατατίθενται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κωδικούς χρήστη είτε ως ωφελούμενος είτε ως εκπρόσωπος.

Σήμερα η υπηρεσία παρέχεται για τους κατοίκους της Αττικής.

Σταδιακά το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες Περιφέρειες.

Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας έχει εκδώσει έναν οδηγό με τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα προκειμένου να διευκρινιστούν όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση.

 • Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος;

Στην α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν άτομα με αναπηρία που πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α. είναι ηλικίας 16-65 ετών, β. έχουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ και συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%, γ. κατοικούν εντός της Περιφέρειας Αττικής και δ. δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00).

 • Πόσο θα διαρκέσει το πρόγραμμα;

Η α΄ φάση ξεκινάει τώρα θα διαρκέσει για δύο χρόνια. Η β΄ φάση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει ένα χρόνο. Μετά θα ξεκινήσει άλλο πρόγραμμα.

 • Συμμετέχουν όλες οι αναπηρίες στο πρόγραμμα;

Ναι. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας που έχουν (κινητική, ψυχική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή).

 • Κλείνω τα 16 τον Ιούνιο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι συμπληρώνουν τα 16 έτη εντός του 2022.

 • Έκλεισα τα 65 τον Φεβρουάριο. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι συμπληρώνουν τα 65 έτη εντός του 2022.

 • Θα κλείσω τα 65 σε έναν χρόνο. Εάν επιλεγώ, θα βγω από το πρόγραμμα όταν συμπληρώσω τα 65;

Όχι. Αρκεί να είστε επιλέξιμος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 • Έχω πιστοποίηση αναπηρίας από την ΑΣΥΕ. Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Όχι.

 • Έχει λήξει η πιστοποίηση αναπηρίας. Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Όχι. Θα πρέπει να έχετε πιστοποίηση αναπηρίας που να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 • Αν επιλεγώ για το πρόγραμμα και λήξει η πιστοποίησή μου στην πορεία, θα βγω από το πρόγραμμα;

Όχι. Αρκεί να έχετε πιστοποίηση αναπηρίας που να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 • Εξαιρούμαι από την παροχή Προσωπικού Βοηθού αν εργάζομαι;

Όχι.

 • Χάνω κάποιο επίδομα που ήδη λαμβάνω σε περίπτωση συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Όχι.

 • Παίρνω επίδομα υποστήριξης ετέρου προσώπου. Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Ναι. Οι δύο παροχές είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους.

 • Με βοηθάνε από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Ναι. Οι δύο παροχές είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους.

 • Πόσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Στην α’ φάση θα επιλεγούν 1.000 άτομα για να λάβουν Προσωπικό Βοηθό. Στην β΄φάση θα προστεθούν επιπλέον 1.000 άτομα.

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για άλλον;

Εάν ο αιτών είναι ανήλικο άτομο με αναπηρία την αίτηση υποβάλλει υποχρεωτικώς είτε πρόσωπο που έχει την επιμέλεια αυτού, είτε Ανάδοχος γονέας του. Εάν ο αιτών τελεί σε δικαστική συμπαράσταση την αίτηση υποβάλλει υποχρεωτικώς το άτομο που έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης με δικαστική απόφαση.

 • Μπορώ να πάω στο Κέντρο Κοινότητας να μου υποβάλουν την αίτηση;

Ναι, αλλά η δυνατότητα αυτή δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση εδώ.

 • Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59

 • Κατοικώ εκτός Περιφέρειας Αττικής. Πότε μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Στο τέλος του 2022 θα ακολουθήσει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη β’ φάση του Προγράμματος δυνάμει της οποίας θα μπορούν να κάνουν αίτηση άτομα με αναπηρία που κατοικούν σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιλεγεί οι περιοχές που θα ενταχθούν στη β’ φάση. Η επιλογή τους θα γίνει κατά τρόπο που οι συμμετέχοντες να συνθέτουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Το 2024 θα ξεκινήσει η πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος.

 • Τον μισό χρόνο ζω στην Αττική και τον άλλον μισό εκτός Αττικής. Μπορώ να συμμετέχω στην α’ φάση του προγράμματος;

Ναι, εφόσον η κατοικία που θα δηλώσετε είναι στην Αττική και η υπηρεσία παρέχεται κατά κύριο λόγο στην Αττική. Πάντως λάβετε υπόψη σας ότι προς το παρόν δεν θα υπάρχουν στο Μητρώο διαθέσιμοι Προσωπικοί Βοηθοί εκτός Αττικής και θα πρέπει να συμφωνήσετε με τον Προσωπικό Βοηθό που θα έχετε επιλέξει σχετικά με μετάβαση και προσωρινή παροχή προσωπικής βοήθειας από εκείνον και εκτός Αττικής.

 • Υπέβαλα την αίτηση. Τι θα ακολουθήσει;

Όταν υποβληθούν όλες οι αιτήσεις, θα ελεγχθούν. Οι έγκυρες αιτήσεις θα καταταγούν σε σειρά με την οποία θα αξιολογηθούν. Οι αξιολογήσεις θα γίνουν σταδιακά. Θα ενημερωθείτε όταν έρθει η σειρά σας, προκειμένου να επιλέξτε ημέρα και ώρα για την αξιολόγησή σας.

 • Που θα γίνουν οι αξιολογήσεις;

Οι αξιολογήσεις θα γίνουν στο σπίτι της, στην διεύθυνση που δηλώσετε κατά την υποβολή της αίτησης.

 • Υπάρχει περίπτωση να μην με δει επιτροπή αξιολόγησης;

Ναι. Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος οι επιτροπές θα λειτουργούν μέχρι να βρουν 1.000 άτομα επιλέξιμα για την λήψη Προσωπικής Βοήθειας.

 • Ποιοι θα επιλεγούν από τις επιτροπές για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Τα μέλη της επιτροπής θα εκτιμήσουν ελεύθερα εάν θα πρέπει να υπαχθείτε στο πρόγραμμα ή όχι. Θα λάβουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα: αυτά που αφορούν την αναπηρία σας, την λειτουργικότητά σας, αλλά και αυτά που αφορούν τις συνθήκες της καθημερινότητάς σας.

 • Θέλω να ενταχθώ στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών; Πώς κάνω αίτηση;

Θα ακολουθήσει προσεχώς δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προσωπικούς Βοηθούς.

 • Ποιος θα διαλέξει το Προσωπικό μου Βοηθό, εάν επιλεγώ;

Ο ίδιος ο ωφελούμενος με αναπηρία θα επιλέγει από τον Προσωπικό Βοηθό της αρεσκείας του, από το Μητρώο Προσωπικών Βοηθών. Εάν ο ωφελούμενος τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, ο συμπαραστάτης του θα επιλέγει Προσωπικό Βοηθό.

 • Μπορώ να πάρω τον/την σύζυγό μου, τον γονιό μου, το παιδί μου για Προσωπικό Βοηθό;

Όχι, δεν επιτρέπεται.

 • Μπορεί να επιλέξω έναν Προσωπικό Βοηθό από το Μητρώο και αυτός να αρνηθεί;

Ναι, μπορεί να αρνηθεί. Εφόσον σας έχουν απονεμηθεί ώρες προσωπικής βοήθειας αποκτάτε πρόσβαση στο Μητρώο προκειμένου να επικοινωνήσετε με εγγεγραμμένους Προσωπικούς Βοηθούς. Η επιλογή είναι δική σας και μπορείτε να επικοινωνείτε με περισσότερους μέχρι να βρείτε κάποιον που ταιριάζει με εσάς.

 • Έχω ήδη προσωπικό Βοηθό, που πληρώνω από την τσέπη μου. Εάν επιλεγώ για να συμμετέχω στο πρόγραμμα, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον Προσωπικό Βοηθό που έχω ήδη, δηλαδή να πληρώνεται μέσω του προγράμματος;

Ναι, αλλά θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, άρα και αν πληροί τις προϋποθέσεις για αυτό. Αν πάντως μένει ήδη μαζί σας, θα μπορείτε να τον επιλέξετε μόνο σε καθεστώς συνοίκησης (και όχι ως ωρομίσθιο).

 • Αν μου δοθούν συγκεκριμένες ώρες, μπορώ να μην τις χρησιμοποιήσω για κάποιο διάστημα; Αν δεν βρίσκω κάποιον χάνω το δικαίωμα μου για Προσωπικό Βοηθό;

Όσες ώρες δεν χρησιμοποιήσετε κάθε μήνα, τις χάνετε. Τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν για σκοπούς επέκτασης του προγράμματος.

 • Επέλεξα Προσωπικό Βοηθό, αλλά ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα η συνεργασία μας, έχω εκ νέου πρόσβαση στο μητρώο για να επιλέξω άλλον;

Ναι, είναι ανοιχτό το Μητρώο.

 • Αν θέλω να πάω διακοπές μπορώ να πάρω τον Προσωπικό μου Βοηθό μαζί;

Ναι, εφόσον συμφωνήσει και αυτός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ