Πρόγραμμα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ της ΕΕ: Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ

0

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσαν την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το νέο Ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΕΕ, ένα πρόγραμμα επιχορήγησης ύψους έως 47 εκατ. ευρώ την περίοδο 3 ετών (2022-2024). Το Ταμείο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ προκειμένου να προστατεύσουν  τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους (ΔΙ).

  • Το πρόγραμμα προσφέρει επιστροφή τελών για την αίτηση σήματος, σχεδίου και διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την περίοδο 2022-2024

  • ΟιΜικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του δικτυακού τόπου του  Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) και να εξοικονομήσουν έως και 2.250 ευρώ

  • Το 2021 σχεδόν 13.000 ευρωπαϊκές ΜμΕ επωφελήθηκαν της πρωτοβουλίας

  • Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει

Μέσω μιας γρήγορης και εύκολης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, κάθε ΜμΕ μπορεί να εξοικονομήσει έως και 2.250 ευρώ σε τέλη υποβολής αιτήσεων για σήματα, σχέδια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και υπηρεσίες προ-διάγνωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εντοπίσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας τούς. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το 2022 έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022. 

Τι μπορούν να λάβουν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  • Έως 1.500 ευρώ για τα τέλη αίτησης σήματος και σχεδίου ή υποδείγματος σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο (επιστροφή τέλους ύψους 75 %), καθώς και εκτός ΕΕ (επιστροφή τέλους ύψους 50 %).Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες προ-διάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan), οι οποίες παρέχονται από τα συμμετέχοντα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας για να βοηθήσουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας (επιστροφή τέλους ύψους 90 %).
  • Έως 750 ευρώ για τέλη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο (επιστροφή τέλους ύψους 50 %). Τα τέλη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνονται στο Ταμείο για τις ΜμΕ για πρώτη φορά τον τρέχοντα χρόνο.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς συνεισφέρουν περισσότερο άνω του 50% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούν τα  2/3 των εργαζομένων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με έρευνα του EUIPO, οι ΜμΕ που έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν 68 % υψηλότερα κέρδη ανά εργαζόμενο σε σχέση με εκείνες που δεν τα έχουν κατοχυρώσει.

Καλυτερες οικονομικές επιδόσεις

Είναι αποδεδειγμένο, ότι οι επιχειρήσεις με κατοχυρωμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, καταβάλλουν υψηλότερους μισθούς και είναι γενικά πιο ισχυρές. Παρά τα σαφή οφέλη, λιγότερες από 1 στις 10 ευρωπαϊκές ΜμΕ έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως Εμπορικά Σήματα, Σχέδια ή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Η έλλειψη πόρων και γνώσεων στα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί κύρια αιτία, εξαιτίας της οποίας οι μικρές επιχειρήσεις δεν κατοχυρώνουν τα δικαιώματά διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

Christian Archambeau: «Δεσμεύομαστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις»

«Οι ΜμΕ εκπροσωπούν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ, δημιουργούν ευημερία και ευκαιρίες για τις τοπικές κοινότητες και αποτελούν πηγή καινοτομίας και δημιουργικότητας. Η πανδημία COVID-19 έπληξε τις ΜμΕ και κατέδειξε περισσότερο από ποτέ ότι πρέπει να τις στηρίξουμε προκειμένου να ανακάμψουν. Μέσω αυτής της νέας και διευρυμένης φάσης του Ταμείου για τις ΜμΕ, το οποίο είναι ανοικτό για όλες τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, δεσμευόμαστε να τις βοηθήσουμε να διασφαλίσουν τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας τους και να επωφεληθούν από αυτά», δήλωσε σχετικά ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO. 

Ιστορικό

Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας «Ιδέες Για Τη Στήριξη Επιχειρήσεων» (Ideas Powered for business), μια πρωτοβουλία του EUIPO για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, και εντάσσεται στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά. Πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Το Ταμείο για τις ΜμΕ ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2021 ως μηχανισμός ταχείας αντίδρασης, για να βοηθήσει τις ΜμΕ να ανακάμψουν και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, με σχεδόν 13.000 ευρωπαϊκές ΜμΕ να επωφελούνται από αυτό.

Το Ταμείο για τις ΜμΕ προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη σε ΜμΕ με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από έναν ιδιοκτήτη, έναν εργαζόμενο ή έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μιας ΜμΕ. Οι επιχορηγήσεις δίδονται απευθείας στις επιχειρήσεις.  Οι επιδοτήσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας.

Το EUIPO

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ, με έδρα το Αλικάντε της Ισπανίας. Διαχειρίζεται την καταχώριση σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM) κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (RCD), τα οποία παρέχουν προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το EUIPO συνεργάζεται επίσης με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.  Τέλος, το Γραφείο φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με κύριο σκοπό την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ