Μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να ξεχρεώσουν και να κάνουν μια νέα αρχή, βάζοντας τέλος στα λάθη του παρελθόντος, έχουν χιλιάδες οφειλέτες, με το να πληρώνουν μια μικρή δόση κάθε μήνα.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί επαγγελματίες, αλλά και οι εκλογές, υποχρέωσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ρυθμίσεις οι οποίες υπό προϋποθέσεις κρίνονται ευνοϊκές.

Κοινό μυστικό είναι άλλωστε, ότι εάν δεν ρυθμιστούν τα χρέη του παρελθόντος είναι αμφίβολο εάν μπορεί να δοθεί ανάσα στην αγορά, που λόγω της μεγάλης ακρίβειας δεν βιώνει και τις καλύτερες ημέρες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ενεργοποιήθηκαν όλες οι πλατφόρμες στην ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ για τις 36-72 και τις 120 δόσεις, με τους οφειλέτες να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τα τέλη Ιουλίου.

Ουδείς ασφαλώς αμφισβητεί τη δυσκολία να καταβάλλεται ένα ποσό κάθε μήνα από τη στιγμή που τα έξοδα τρέχουν, αλλά είναι από την άλλη είναι σαφές ότι δεν μπορούν τα χρέη του παρελθόντος να διαγραφούν.

Μια τέτοια εξέλιξη άλλωστε θα οδηγούσε σε μια γενικευμένη στάση πληρωμών και στην αναβίωση του κινήματος “δεν πληρώνω”, που η οικονομία πλήρωσε ακριβά, στα χρόνια των μνημονίων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμίσεις αφορούν:

  • στην επανένταξη των 120 δόσεων,
  • της πανδημίας (36-72 δόσεις) 220.000 οφειλετών προς την εφορία που τις έχουν απωλέσει,
  • των 36-72 δόσεων για τα χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ Ιουλίου.

 

 

Χρέη στην εφορία

Η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων για τα χρέη στην εφορία, πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 με την καταβολή  δύο δόσεων, της τρέχουσας και μιας επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας.

Η αναβίωση περνάει από την υποχρεωτική -όχι πάνω από ένα μήνα από την επικύρωση της αναβιώσεως-, ένταξη των αρρύθμιστων οφειλών στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται και όσοι είχαν ενταχθεί νωρίτερα στις 24-48 δόσεις, αλλά έχασαν τη ρύθμιση, αλλά σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η ρύθμιση χάνεται:

-με τη μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με τη καθυστέρηση της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η παλαιά ρύθμιση των 120 δόσεων ανοίγει για όσους την έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Εάν κατά την ημερομηνία επανένταξης υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν ενταχθεί στην πρώτη κατά σειρά απολεσθείσα ρύθμιση όχι όμως και στην τελευταία απολεσθείσα ρύθμιση, στην οποία γίνεται επανένταξη, οι οφειλές αυτές πρέπει να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 5036/2023.

Επίσης:

Α. Η πλατφόρμα των 36 ή 72 δόσεων η οποία αφορά τα χρέη της πανδημίας δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν τη ρύθμιση έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Β. Ο αιτών την επανένταξη σε ρύθμιση δηλώνει στην αίτησή του, ότι έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

 

 

Επικύρωση αναβίωσης

Η αναβίωση των ρυθμίσεων περνάει από την υποχρεωτική, εντός μηνός από την επικύρωση της αναβιώσεως, ένταξη των αρρύθμιστων οφειλών στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται όσοι είχαν ενταχθεί νωρίτερα στις 24-48 δόσεις και έχασαν τη ρύθμιση.

Εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, τις οφειλές της απολεσθείσας ρυθμίσεως ο οφειλέτης υποχρεούται να τις εντάξει εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

 

Το χρονικό περιθώριο

Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023.

Το ποσό, αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο δόσεων της προς αναβίωση ρύθμισης εκ των οποίων η πρώτη θα πιστωθεί στη παλαιότερη ανεξόφλητη δόση της και η δεύτερη στην τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει.

 

Αριθμός και ύψος δόσεων

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης.

Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

Οι δόσεις καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

 

 

Απώλεια ρύθμισης

Εάν ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία της επανένταξης σε ρύθμιση έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο, οφείλει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία επανένταξης, να τις εξοφλήσει ή να τις τακτοποιήσει.

Εάν μετά την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο ή εξοφλήσει τις οφειλές του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, η ρύθμιση στην οποία επανεντάχθηκε, χάνεται.

 

Ρύθμιση ΑΑΔΕ

Μεγάλης σημασίας είναι και η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων στην ΑΑΔΕ που αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 72 ή 120 δόσεων.

Σε αυτή την περίπτωση, η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ και συνοδεύεται από σημαντικά ευεργετήματα όπως είναι η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Σε όσους δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια των 24 ή 48 δόσεων, δίνεται η δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Εάν την 1η Νοεμβρίου 2021 υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

 

 

Ρυθμίσεις ΕΦΚΑ

Από τον ΕΦΚΑ έχει ήδη ενεργοποιηθεί η αναβίωση των παλαιών ευνοϊκών ρυθμίσεων των 120 και των 72 δόσεων της περιόδου covid. Επίσης έχει ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική υπηρεσία για την νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές της περιόδου από τον Σεπτέμβριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2022.

Για την αναβίωση των 120 και 72 δόσεων δεν απαιτείται η επίσκεψη σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ ή του ΚΕΑΟ, καθώς το αίτημα να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας για τα ραντεβού.

Ο οφειλέτης δεν θα χρειαστεί να κλείσει στην πραγματικότητα ραντεβού, απλώς η διαδικασία υποβολής αιτήματος πραγματοποιείται μέσω της ίδιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ηλεκτρονικού ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση, οφειλέτες που δεν είχαν ενταχθεί παλαιότερα στις εν λόγω ρυθμίσεις δεν μπορούν να το κάνουν τώρα.

 

Αναβίωση – δόσεις- εξόφληση

Για την αναβίωση των ρυθμίσεων απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. έως τις 31 Ιουλίου.

Για την ενεργοποίηση τους απαιτείται επίσης η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε 2 μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

Το ποσό αυτό καλύπτει τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις, ενώ οι υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.

Προϋπόθεση για να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις είναι η εξόφληση ή η υπαγωγή σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου, τυχόν οφειλών που δεν εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση.

 

Η διαδικασία

Ο οφειλέτης πρέπει να μπει στο στον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy και να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει το «Αναβίωση ρύθμισης ν. 5036/23», όπου:

  • λαμβάνει ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση του αιτήματος μέσω της εφαρμογής που υποβλήθηκε το αίτημα,
  • καταβάλλει ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης με χρήση Ταυτότητας Οφειλέτη ή Κωδικό Πληρωμής σε περίπτωση αναβίωσης ρύθμισης Covid.

Αν υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης η υπηρεσία θα τις εντάξει σε πάγια ρύθμιση ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου που αφορούν.

 

 

Έως 72 δόσεις

Η νέα ρύθμιση σε έως 72 δόσεις, αφορά οφειλές περιόδου από Σεπτέμβριο 2021 έως και Δεκέμβριο 2022, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ,

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά:

-Όσους οφειλέτες εκτός από τις οφειλές της περιόδου Σεπτέμβριος 2021-Δεκέμβριος 2022 είχαν και προηγούμενες τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021.

-Όσους αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως -72- δόσεις.

-Όσους αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των -72- δόσεων COVID και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές. Αυτοί μπορούν να εντάξουν τις οφειλές 9/21-12/22 σε έως -72- δόσεις του νέου νόμου.

-Όσους είχαν πάγια ρύθμιση (για οφειλές περιόδων από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022) και την τηρούσαν έως την 01/02/2023.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης πρέπει να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων έως την 31η Ιουλίου 2023.

Υποβολή αίτησης

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων πραγματοποιείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ μέσω του συνδέσμου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ | e-ΕΦΚΑ.

Ο οφειλέτης επιλέγει “Ρύθμιση οφειλών” εισάγει τους κωδικούς πρόσβασης για είσοδο στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο και επιλέγει τον τύπο ρύθμισης «ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 5036/2023 ΑΡΘ. 82 (72 ΔΟΣΕΙΣ)»

Στη συνέχεια υποβάλει το αίτημα ρύθμισης οφειλών και η ενεργοποίηση της ρύθμισης γίνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης με χρήση της ταυτότητας οφειλέτη.

Εάν υπάρχουν επιπλέον οφειλές εκτός ρύθμισης, θα πρέπει να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση.

 

 

Παραδείγματα 

Αν κάποιος είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά που ήταν ενταγμένες στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, αυτές μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

-Ρυθμισμένη οφειλή την 1η Νοεμβρίου 2021 με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία χάθηκε τον Μάρτιο του 2022 και Παράλληλα βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022. Τα νέα χρέη εντάσσονται στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, ενώ οι οφειλές της πάγιας ρύθμισης που χάθηκε επανεντάσσονται σε νέα πάγια ρύθμιση 24 δόσεων.

-Όποιες απέκτησε ληξιπρόθεσμες οφειλές στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023, μπορεί να εντάξει στη ρύθμιση των 72 δόσεων και αυτό διότι την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχε ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές.

-Εάν φορολογούμενος δημιούργησε ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά, τις οποίες και ενέταξε στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, μπορεί πλέον να τις εντάξει στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

-Εάν κάποιος την 1η Νοεμβρίου του 2021 είχε οφειλές που είχαν ενταχθεί πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και εν συνεχεία η ρύθμιση χάθηκε τον Μάρτιο του 2022 και εν συνεχεία βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022, μπορεί πλέον να τα εντάξει στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο εν λόγω οφειλέτης έχει την υποχρέωση να εντάξει τις οφειλές της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων που χάθηκε σε νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, μέσα σε ένα μήνα από την στιγμή ένταξης στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here