Σειρά συναντήσεων για τον Αρχιεπίσκοπο

0
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò åé÷å óçìåñá ôéò åîçò óõíáíôçóåéò Ì ôïí ÄÞìáñ÷ï Ìåóïëïããßïõ ê. Êùíóôáíôßíï Ëýñï ìå ôïí ÅðéôåôñáììÝíï ôçò Ðñåóâåßáò ôçò ÁñáâéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Óõñßáò óôçí ÁèÞíá ê. Firas Al Rashidi ìå ôïí ðñþçí Õðïõñãü êáé ÂïõëåõôÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ - ÊÉÍÁË ê. Êùíóôáíôßíï Óêáíäáëßäç ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Óõìâïõëßïõ ôùí Åõñùðáúêþí Åêêëçóéþí (CEC), Áéäåó. Christian Krieger ìå ôïí ðñþçí Ðñýôáíç ôïõ ÅÊÐÁ êáé ÊáèçãçôÞ ÉáôñéêÞò ê. ×ñÞóôï Êßôôá ìå ôïí ËïõêÜ Áðïóôïëßç(õðïøçöéï Âïõëõåôç) (óôç öùôï ìå ôïí Ëïõêá Áðïóôïëßäç) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου κ. Κωνσταντίνο Λύρο είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και αμέσως μετά με τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στην Αθήνα κ. Firas Al Rashidi, με τον οποίο συζήτησαν και για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στον Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να παραδώσει, την πρώτη από την Ελλάδα, ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Συρίας και της Τουρκίας.

 

Στην συνέχεια εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο πραγματοποίησε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης και αμέσως μετά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Βλάσσης. Το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος είχε συνάντηση με τον πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ και Καθηγητή Ιατρικής κ. Χρήστο Κίττα και στην συνέχεια με τον πρώην Υπουργό κ. Λουκά Αποστολίδη.
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης
Πηγή: Iερά Aρχιεπισκοπή Αθηνών, ecclesia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ