Σε πρόσληψη 49 ατόμων προχωράει ο Δήμος για την κάλυψη των παιδικών κατασκηνώσεων

0

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Λαυρεωτικής για την πλήρωση σαράντα εννιά   (49) θέσεων µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος  έτους 2023 που βρίσκονται στον Δήμο Λαυρεωτικής, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής (θέση Διόνυσος).

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/201 τ.Α΄)

Tις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007)   όπως αντικαταστάθηκε , τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις της παρ. ιε περ. τις παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α΄/15-01-2021) καθώς και τις όμοιες του άρθρων 39 του ίδιου Νόμου.

Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022) Νέο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΠΔ 85/2022.

Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 85/2022.

Την αριθµ. 39272/12.04.2023 (ΦΕΚ 2488/τ.Β΄/18-04-2023) ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, με την οποία αποφασίσθηκε ότι για το έτος 2023 η οργάνωση και η λειτουργία της Z’ Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας, ανατίθεται στον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περ. 10 του Ν. 3852/10.

Την υπ’αριθμ. πρωτ. 49377/15-05-2023 (ΦΕΚ 3288/τ.Β’/18-05-2023) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, με θέμα «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023» καθώς και την υπ’αριθμ. πρωτ. 51065/19-05-2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκηνώσεις του κρατικού προγράμματος σε δήμους έτους 2023».

Την υπ΄αριθμ 89/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης των σαράντα εννιά  (49) θέσεων στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ