Επιβεβαιώνει η Reds, με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, πως βρίσκεται σε «προχωρημένες, αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis για την πώληση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΕ, που έχει στην ιδιοκτησία της το εμπορικό πάρκο «Smart Park».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία με την επωνυμία REDS AE (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι βρίσκεται σε προχωρημένες, αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis για την πώληση του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΕ, που έχει στην ιδιοκτησία της το εμπορικό πάρκο Smart Park, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι ο καθορισμός του τιμήματος τελεί υπό όρους, παραδοχές και προϋποθέσεις, οι οποίες ομοίως τελούν υπό διαπραγμάτευση.

Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η Εταιρεία θα προβεί η ίδια υπεύθυνα και με σαφήνεια στη δημοσιοποίηση του γεγονότος, εντός του πλαισίου και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού γραπτού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here