Οι “καθαρές” επιχειρήσεις θα λαμβάνουν πρώτες τις επιστροφές φόρων και ΦΠΑ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε πρώτη φάση η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί διαδικασίες για ταχύτερες επιστροφές του φόρου εισοδήματος και εν συνεχεία εντός του 2023 θα ξεκινήσουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την επιστροφή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής χωρίς αίτημα των επιχειρήσεων οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα επιστρέφουν το φόρο στις επιχειρήσεις μετά από έλεγχο που δεν θα ξεπερνά τις 10 ημέρες. Στα περιπτώσεις που δεν υπάρχει ποσό προς συμψηφισμό με άλλους φόρους ή με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνική Ασφάλισης, θα πιστώνεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Βέβαια, στο δεκαήμερο των ελέγχων όλες οι επιστροφές φόρων θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα ELENXIS. Αμέσως μετά, τα στοιχεία θα αποστέλλονται στις αρμόδιες εφορίες που καλούνται ανάλογα με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού συστήματος είτε να επιστρέψουν άμεσα το ποσό, είτε να εκδώσουν εντολή ελέγχου. Οι διαδικασίες θα είναι ταχύτατες αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης με στόχο οι επιστροφές να επιταχυνθούν και κάποια στιγμή να περιορισθούν στο ελάχιστο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Όπως προκύπτει από την απόφαση η διαδικασία για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος χωρίς να χρειάζεται ν υποβληθεί αίτημα από την επιχείρηση τίθεται σε εφαρμογή στις 19 Νοεμβρίου. Ειδικότερα:

-Σε περίπτωση που με την υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, αυτό επιστρέφεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής αξιολόγησης με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
-Για την αξιολόγηση των πιστωτικών δηλώσεων δεν απαιτείται υποβολή έγγραφου αιτήματος, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος

-Η αξιολόγηση υλοποιείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS

-Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την επιστροφή του φόρου προβαίνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δέκα εργασίμων ημερών σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άλλες οφειλές προς την εφορία ή τους ΟΚΑ.

-Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που περιλαμβάνονται στο αρχείο με την ένδειξη “ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ”, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον φορολογικό έλεγχο προβαίνει σε έκδοση εντολής ελέγχου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών

-Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων πιστωτικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που χαρακτηρίστηκαν με την ένδειξη “ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗεκδίδονται σημειώματα για την επιστροφή του φόρου.

Διαδικασία καταβολής του φόρου
1. Πριν την επιστροφή του φόρου εισοδήματος οι υπηρεσίες θα ελέγχουν εάν υπάρχουν οφειλές σε εφορίες ή τους ΟΚ για συμψηφισμό. Τυχόν υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στην επιχείρηση.

2. Εφόσον η επιχείρηση δεν έχει χρέη οι οφειλές για συμψηφισμό οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα προχωρούν στη διασταύρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση θα πιστώνεται το ποσό στον λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης.

Επιστροφές ΦΠΑ
Στο πρώτο εξάμηνο του 2023 αυτοματοποιούνται και οι διαδικασίες για την επιστροφή πέραν του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ. Όπως τονίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ “στοχεύουμε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου συστήματος επιστροφών για όλες τις κατηγορίες των φόρων, με αξιοποίηση του προφίλ των φορολογουμένων και ανάλυση κριτηρίων”.

Συνολικά, η φορολογική διοίκηση σκοπεύει φέτος να επιστρέψει φόρους ύψους 5 δισ. Ευρώ, ενώ στόχος είναι να μηδενισθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου (άνω των 90 ημερών) οι οποίες κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο καθώς επιβαρύνονται με τόκο.

Στο πρώτο εξάμηνο θα τεθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ σε εφαρμογή ηλεκτρονικό σύστημα που θα χειρίζεται αυτόματα τις επιστροφές φόρου. Η αυτοματοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ μέσω της ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών μεταξύ φορολογικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων αποτελεί μια από τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδίου των 30,5 δις ευρώ και ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες με στόχο να τεθούν οι νέες αλλαγές στις επιστροφές φόρων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here