Τι αναφέρει η Επιστολή του Ξ. Μανιατογιάννη προς Υπ. Παιδείας και Εσωτερικών

0

Αναλυτικά η επιστολή: “Η ποιοτική διεύρυνση και αναβάθμιση του προγράμματος ολοήμερου σχολείου ήταν όχι απλώς ένα πάγιο αίτημα των εργαζόμενων γονέων, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο, αλλά συνιστά και μια βασική παράμετρο τόσο για την ενίσχυση της παροχής δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, όσο και για την ενίσχυση της στήριξης των εργαζόμενων γονέων, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου εργασίας.

Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022 – 2023 αποτελεί μια θετική ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Με την παρούσα επιστολή και υπό το βάρος της ευθύνης και του κοινωνικού χρέους απέναντι στα μέλη της σχολικής μας κοινότητας – εκπαιδευτικούς ,γονείς και μαθητές – που διακρίνει το Δήμο Βριλησσίων, και με το δεδομένο της ένταξης στο νέο αυτό πρόγραμμα δύο (2) Νηπιαγωγείων και έξι (6) Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας, θέλω να καταθέσω τις απόψεις μου, ως φορέας ΟΤΑ, για θέματα τα οποία κατά τη γνώμη μου, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, για την επιτυχή λειτουργία του νέου αυτού προγράμματος.

  1. A. Χρηματοδότηση του προγράμματος

Προκαλεί μεγάλη εντύπωση και πλήθος ερωτηματικών για την σωστή υλοποίηση του νέου αυτού προγράμματος η αναγραφή στη σχετική απόφαση στα Έχοντας υπόψη στο με αριθμό 3: « Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/397/97066/Β1/2-8-22 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (A’ 129), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Δεν θα απαιτηθεί καμία πρόσθετη δαπάνη ή αυτές που θα απαιτηθούν θα χρηματοδοτηθούν από πόρους των ΟΤΑ ;

Β. Εκπαιδευτικοί

Για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές μέσω δραστηριοτήτων όπως, εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων. απαιτείται η πρόσληψη εκπαιδευτικών αντίστοιχων ειδικοτήτων από την έναρξη του προγράμματος στην αρχή του σχολικού έτους.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της μάθησης και της μελέτης των μαθητών.

Γ. Λειτουργικά θέματα.

Γ1. Καθαριότητα.

Αν και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα προφύλαξης κατά του covid – 19 είναι προφανές ότι και κατά το νέο σχολικό έτος 2022 – 2023, το θέμα της υγείας και ασφάλειας των εκπαιδευτικών και των μαθητών, παραμένει κυρίαρχο. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, καθιστά το θέμα της διασφάλισης της καθαριότητας για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, κρίσιμο και ζωτικής σημασίας. Με τις δεδομένες κείμενες δεσμεύσεις ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων στην καθαριότητα και τις αντίστοιχες για την αμοιβή τους, είναι σφόδρα πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήματα στην καθημερινή σχολαστική καθαριότητα των σχολείων με ότι αυτό συνεπάγεται.

Γ2. Σχολικοί φύλακες

Με τις δεδομένες κείμενες δεσμεύσεις ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων στην φύλαξη των σχολικών μονάδων απαιτείται διευθέτηση – παρέμβαση σχετικά με το ωράριo και τις συνθήκες απασχόλησής τους και η διερεύνηση για πρόσληψη 2-3 επιπλέον σε αριθμό σε περίπτωση ανάγκης αναπλήρωσης.

Γ3. Λειτουργικές δαπάνες.

Με δεδομένο τη μεγάλη αύξηση του κόστους της ενέργειας ( φωτισμός, θέρμανση), είναι προφανές ότι η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, θα προκαλέσει και μεγάλη αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Αύξηση επίσης αναμένεται και στα υλικά καθαριότητα και μέσα προστασίας της υγείας.

 

 

Δ. Υλικοτεχνική υποδομή.

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά η ρομποτική και τα πειράματα, ίσως απαιτηθεί η διαμόρφωση κατάλληλα εξοπλισμένων χώρων, καθώς και η προμήθεια αντίστοιχων υλικών ή μουσικών οργάνων, μέσα από τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων, με επιπλέον επιβάρυνση των εξόδων των σχολικών επιτροπών.

Ε. Σίτιση μαθητών.

Η διεύρυνση του ωραρίου αναδεικνύει σε μεγαλύτερη έκταση την ανάγκη της υγιεινής διατροφής των μαθητών. Το θέμα αυτό παραμένει μείζον, αφού οι σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους και υποδομές εστίασης και ενδεχομένως οι συμμετέχοντες μαθητές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ολοήμερου, πιθανόν να τελειώσουν το σχολικό έτος με «πρόχειρο και εύκολο» φαγητό.

Αξιότιμοι,

Ο Δήμος μας, όπως κάθε χρόνο, θα κάνει ότι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να ανταποκριθεί και στη νέα αυτή εκπαιδευτική πρόκληση – πρόσκληση και τη νέα αυτή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Επειδή όμως θεωρώ ότι το θέμα είναι και επείγον και πολύ σοβαρό για όλους τους εμπλεκόμενους, θέλω να διατυπώσω, σε συνέχεια των επισημάνσεων που έκανα, τις εξής προτάσεις:

1) Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να αναζητήσει και να προβλέψει έκτακτο κονδύλι για τις σχολικές επιτροπές των Δήμων που εφαρμόζουν το νέο διευρυμένο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022 – 2023.

2) Το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί άμεσα σε όλες εκείνες τις ενέργειες και ρυθμίσεις, ώστε είτε να προσληφθεί επιπλέον αριθμός εργαζομένων στην καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολείων, είτε να εργάζονται (υπερωριακά) οι ήδη προσληφθέντες νόμιμα και με ανάλογο οικονομικό τίμημα.

3) Με βάση την αντίστοιχη οργάνωση του Υπουργείου Παιδείας να δοθεί η δυνατότητα σε όσους ΟΤΑ το επιθυμούν να προχωρήσουν στην οργάνωση και παροχή σχολικών γευμάτων με βάση οργανωμένο σχέδιο μετά από την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Σπουδών. Η οικονομική βοήθεια από την Κεντρική Κυβέρνηση προς τους ΟΤΑ θα ενίσχυε τις προσπάθειες τους και θα εμπλούτιζε τη δράση τους.

4) Για την αξιολόγηση του προγράμματος να συσταθεί κεντρική επιτροπή με συμμετοχή και της επιτροπής Παιδείας- Θρησκευμάτων – Νεολαίας της ΚΕΔΕ καθώς και τοπικές δημοτικές επιτροπές με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και εκπροσώπων του οικείου ΟΤΑ. Οι παρατηρήσεις όλων θα αποτελέσουν τη βάση για ένα θεματικό συνέδριο, στο τέλος του σχολικού έτους 2022-2023 για την τελική αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το μέλλον.

 

Σας εύχομαι Καλή σχολική χρονιά με ΥΓΕΙΑ και ΔΥΝΑΜΗ, καλή επιτυχία στο νέο αυτό εγχείρημα και αναμένω για τις θετικές ενέργειές σας, ώστε η λειτουργία του νέου προγράμματος να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ πολύ και παραμένω στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Ξενοφών Μανιατογιάννης

Δήμαρχος Βριλησσίων

24/8/2022″

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ