Υψηλότερο επίπεδο περίθαλψης για τους πολίτες

0

Την οργάνωση και λειτουργία ενός Εθνικού Συστήματος Τραύματος, το οποίο περιλαμβάνει τη σύσταση αρχικά 16 Κέντρων Τραύματος σε Νοσοκομεία, παρουσίασε στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Υγείας, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη πιο συχνή αιτία τραύματος σε άτομα ηλικίας από 18 έως 55 ετών και την πιο συχνή αιτία αναπηρίας, ενώ αποτελούν τη βασική αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-29 ετών.

Μόνο την τριετία 2021-2023, 1.843 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους και 1.764 ζουν με συνοδό αναπηρία, που αφορά, κυρίως, στις κινητικές λειτουργίες, αλλά και τις γνωστικές ή συναισθηματικές ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη ταχείας μεταφοράς των τραυματιών από το σημείο του συμβάντος στο κατάλληλο νοσηλευτικό σχηματισμό και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, όσο και την παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας, ανάλογης με το είδος του τραύματος, καθώς όλα αυτά συνδέονται άμεσα, όπως είπε, με υψηλά επίπεδα νοσηρότητας, θνητότητας, αναπηρίας, ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων και δαπανών.

Η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Τραύματος, περιλαμβάνει: α) τη σύσταση Κέντρων Τραύματος σε κάθε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΚΤ), β) τη λειτουργία και αναδιοργάνωση τους με ειδική διατομεακή στελέχωση και εξοπλισμό, γ) την αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών, δ) την εκπαίδευση- κατάρτιση του εμπλεκόμενου ανθρωπίνου δυναμικού και κυρίως ε) τη σύμπραξη με αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτευχθεί η ταχεία μεταφορά του τραυματία/ ασθενούς.

Τα Κέντρα Τραύματος αποτελούν τους πυλώνες βελτίωσης του συνόλου της διαχείρισης των τραυματιών/ασθενών επισημαίνει το υπουργείο Υγειάς και συμπληρώνει πως «έχουν αποδείξει σε κάθε σύστημα υγείας, όπου εφαρμόστηκαν, την ικανότητά τους να ελαττώνουν τη θνησιμότητα, να επιτυγχάνουν αναστρεψιμότητα της βλάβης και τελικά να μετριάζουν το συναισθηματικό και οικονομικό κόστος για τους τραυματίες- ασθενείς, τις οικογένειές τους και το Κράτος».

Με τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Τραύματος, αποτελούμενο από 16 Κέντρα Τραύματος, Επιπέδου Ι- Level I, θα καλύπτονται οι ανάγκες της Ελλάδας, από την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη έως την ενδονοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συνολικά σύγχρονου συστήματος υγείας. Στο σύνολο των δομών που έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Τραύματος, πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος και επανασχεδιασμός, όπου απαιτείται, των Χώρων Αναζωογόνησης εντός των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, έτσι ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικά και αποτελεσματικά Κέντρα Τραύματος.

«Τα Κέντρα Τραύματος και οι μονάδες αναζωογόνησης προσφέρουν άμεση αντιμετώπιση του τραύματος και δημιουργούν ελπίδα για πλήρη ανάρρωση, αναστρεψιμότητα της βλάβης και τελικά μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Με τη θέσπιση πλαισίου για Εθνικό Σύστημα Τραύματος, εκπέμπεται ένα σαφές μήνυμα: η Ελλάδα δεσμεύεται να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο περίθαλψης και φροντίδας στους ανθρώπους της και δημιουργεί ένα σταθερό κλίμα εμπιστοσύνης. Αυτή η δέσμευση, όχι μόνο θα σώσει ζωές, αλλά και θα ενισχύσει τη συνολική ευημερία του πληθυσμού μας. Συστήνοντας ένα ενιαίο και Εθνικό Σύστημα Τραύματος, μειώνουμε την αναπηρία, τον θάνατο και τον πόνο για αμέτρητους τραυματίες, κυρίως τροχαίων και τις οικογένειές τους», κατέληξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η χρηματοδότηση για τη σύσταση των 16 Κέντρων Τραύματος, προέρχεται από το ΤΑΑ και ειδικότερα τη δράση 16795 που αφορά στην «Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων» και στην οποία έχει ενταχθεί ο εκσυγχρονισμός 55 ΤΕΠ.

Στα κέντρα τραύματος όπου θα κατευθύνονται όλα τα περιστατικά που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και προέρχονται κυρίως από ατυχήματα, επιχειρεί να δημιουργήσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για μία ιδέα που στηρίζεται σε εφαρμογές του εξωτερικού και συνδυάζεται με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.
Ήδη εξετάζεται να ορισθούν συγκεκριμένα νοσοκομεία που διαθέτουν χώρους, ώστε να διαθέτουν και κέντρα τραύματος. Στόχος να διαχωρισθούν τα υπόλοιπα περιστατικά που φθάνουν στα δημόσια νοσοκομεία, από αυτά που σχετίζονται με το τραύμα και τα ατυχήματα και χρειάζονται αντιμετώπιση εξπρές.

Τα κέντρα τραύματος αναμένεται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο και των ανεξάρτητων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Πάντως ήδη δημιουργήθηκε ειδική Επιτροπή για την Οργάνωση Διαχείρισης
Τραύματος και τη σύσταση του Εθνικού Συστήματος Τραύματος με τη συμμετοχή καθηγητών και ειδικών του ΕΣΥ.

Τι σχεδιάζεται
Έργο της Επιτροπής είναι η υλοποίηση της πρότασης για την Οργάνωση Διαχείρισης
Τραύματος – Εθνικό Σύστημα Τραύματος (ΕΣΤ), βάσει της Διεθνούς και Ελληνικής
εμπειρίας, των υποδομών που υπάρχουν και του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.
Η Επιτροπή θα σχεδιάσει:

Την ελαχιστοποίηση των προβλέψιμων ή / και αποτρέψιμων θανάτων και βλαβών
που προκύπτουν από τραυματικές κακώσεις στην Ελλάδα.

-Την εφαρμογή βιώσιμου και αποδοτικού Εθνικού Συστήματος Τραύματος (ΕΣΤ).

-Την ορθολογική διαχείριση πόρων, όπως θα κοστολογηθούν από ειδικούς με βάση
τα ποιοτικά κριτήρια για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του ΕΣΤ.

Ειδικότερα στην πρόταση περιλαμβάνονται:

-Η αναγνώριση Νοσηλευτικών υποδομών που μπορούν να λειτουργήσουν ως
Πιλοτικά Κέντρα Τραύματος.

Η προοδευτική εφαρμογή του ΕΣΤ σε ολόκληρη τη Χώρα.

-Προτάσεις αναβάθμισης υπαρχουσών υποδομών και αναδιοργάνωσης λειτουργίας
τους για επίτευξη του στόχου.

-Η επιλογή και εκπαίδευση του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

-Κριτήρια Βιωσιμότητας του ΕΣΤ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ