Παράταση έως τις 30/6 στα «Σχέδια Βελτίωσης» της γραμμής «4» του Μετρό σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου

0
Åñãáæüìåíïé ôçò Áôôéêü Ìåôñü ðáñáêïëïõèïýí ôéò åñãáóßåò óôï åñãïôÜîéï ôïõ óôáèìïý ìåôñü "Íßêáéá", ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2015. O «Éððüäáìïò» ôï Ìç÷Üíçìá ÄéÜíïéîçò ÓçñÜããùí (ÔÂÌ) ôçò Áôôéêü Ìåôñü Á.Å. Ýöôáóå óôï óôáèìü «Íßêáéá» (ÊáñáêïõëïõîÞ & ÃÝìåëïõ, Ðëáôåßá Áã. ÍéêïëÜïõ). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου και ώρα 13:00 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στα «Σχέδια Βελτίωσης» (Μέτρο 4) σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Όπως σημειώνεται, τα αιτήματααποριστικοποίησης μπορούν να υποβληθούν έως και τις 28 Ιουνίου μετά από υποβολή του αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εντός της εφαρμογής ependyseis.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ