Εγκρίθηκε στις 14.11.2022 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου η Μελέτη για την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής του Λεμονοδάσους και του βανοστασίου στη θέση Μεγάλη Σκάλα, καθώς και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του σχετικού έργου στο Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόσκληση «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Λειψυδρίας»). Με το εν λόγω έργο, το οποίο έχει π/υ 249.780€, ο Δήμος Πόρου αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση του Λεμονοδάσους και της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της παλαιότητας του δικτύου και της διαρκώς αυξανόμενης κατανάλωσης.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή, με Απόφασή της στις 29.9.2022, ενέκρινε Μελέτες για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης συνολικής ημερήσιας παραγωγής 1.600κ.μ. και για δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού που θα καλύπτει ενεργειακά τη λειτουργία τους, καθώς και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των σχετικών έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Πρόσκληση «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»). Με τα εν λόγω έργα, τα οποία έχουν π/υ 3.207.741€, ο Δήμος Πόρου αποσκοπεί στην εξασφάλιση απόλυτης επάρκειας πόσιμου νερού τη θερινή περίοδο, με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων που αντλούνται από τον υδροφόρο ορίζοντα της Τροιζηνίας.

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω Μελέτες συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τη συμβολή εξωτερικών τεχνικών συμβούλων, ενώ οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθησαν ομόφωνα από τα μέλη της πλειοψηφίας, καθώς οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας δεν προσήλθαν στις αντίστοιχες συνεδριάσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here